Wargaming Zone     

O nas
Jestem wyznawc zasady, e ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszoci, ten nie jest godny szacunku teraniejszoci, ani nie ma prawa do przyszoci

Jzef Pisudski, 1922

rodowisko maopolskie - Cesarsko-krlewskie Stoeczne Miasto Krakw ;-) z przylegociami - oznacza dzisiaj grup okoo 10 osb, ktre czy zainteresowanie grami wojennymi, histori wojskowoci i modelarstwem. Podobnie liczne jest rodowisko Miasta Stoecznego Warszawy. Do tego dochodz jeszcze pojedyncze osoby przebywajce poza granicami kraju.

Nie zajmujemy si Warhammerem, ale systemami odwzorowujcymi realia pola bitwy z okrelonego okresu historycznego. Poza skal taktyczn (dla przykadu w okresie napoleoskim uywamy systemu Napoleon Newbury Rules z wasnymi modyfikacjami) rozgrywan na makietach albo po prostu na dywanie z nastawnymi elementami terenu staramy si take gra kampanie na mapie, ostatnio z wykorzystaniem internetu dla komunikacji pomidzy dowodzcymi, a sdzi.

Gry toczymy przy pomocy wasnorcznie pomalowanych figurek i modeli sprztu w skali 1:72 i pokrewnych, wykonujemy take potrzebne elementy nastawne bd makiety. Obecnie w naszych zbiorach dominuje okres napoleoski, wiek XVII i II Wojna wiatowa chocia zainteresowania sigaj take innych okresw. Nie ma w tej kwestii adnych granic, wystarczy tylko, e kilku graczy zechce "wystawi" dan armi i gra. Oczywicie do tego potrzebne s przepisy. Najczciej opieramy si na tumaczeniach przepisw angielskich z naszymi modyfikacjami.

Nasze dowiadczenia modelarskie to kilkanacie ju lat wsplnej pracy, kilka tysicy pomalowanych figurek i kilkaset wykonanych modeli, kilka wystaw i pokazw. Modelarstwo jest tylko narzdziem, a nie celem dziaalnoci, niemniej nie musimy si wstydzi jakoci naszych prac.

Fascynacja okresem napoleoskim zaowocowaa nawizaniem i podtrzymywaniem kontaktu z podobnymi nam grupami w Warszawie i Wiedniu, bardzo chtnie nawiemy nowe kontakty. Dla Maopolski proponuj poprzez kamp1813@wp.pl, a dla Mazowsza hklak@wa.onet.pl.

Najczciej gramy w Niepoomicach pod Krakowem (filia krakowska) i na mokotowskiej (nr 55, domofon 132) w Warszawie (filia warszawska), gdy tam dysponujemy "baz" - pomieszczeniami, gdzie moemy swobodnie rozgrywa kilkugodzinne bitwy.

Wprawdzie hobby, ktrym si zajmujemy wymaga sporej wiedzy fachowej (cho nie jest to wymagane), wic w naszym gronie znajduj si, poza historykami, ludzie innych zawodw i w ronym wieku zwizani zamiowaniem do uprawianego hobby.

Zapraszamy do wsppracy wszystkich zainteresowanych...

Uwagi techniczne dotyczce serwisu prosz kierowa do Webmastera.

W kwestii artykuw i merytorycznej strony serwisu prosz si kontaktowa z redaktorem.