Wargaming Zone     

Robert Rycharski
O autorze:
Pasjonat historii i wargamingu z Warszawy - związany z Warszawskim Klubem Wargamingowym "YELONKI". Główne okresy wargamingowe: Starożytność - Okres wojen punickich, syryjskich i macedońskich, Średniowiecze - Okres od początków XIII w. do I poł. XV w. (Wschód Europy, Husyci, Skandynawia, Mongołowie, Mamelucy, Bałkany - Węgrzy, Serbowie, Wołosi, Mołdawianie, Bułgarzy, Turcy, Bizancjum), XVIIw - Wschód Europy (Turcja, Państwo Moskiewskie, Kozacy, Tatarzy) XIXw. - Okres napoleoński (głównie Austria i Prusy), Wojny Europejskie 1859-1870, WW1 (ląd) - Europa (1914 - pierwsze miesiące wojny) - Front Wschodni i Zachodni, Współczesność (głównie ląd) - Okres końca "Zimnej Wojny" (lata 80-te) - Europa Centralna (hipotetyczna wojna konwencjonalna pomiędzy NATO i Układem Warszawskim) Modelarstwo: figurki w skali 1/72 (głównie plastik)

Robert Rycharski, napisał(a) 5 artykułów.

Artykuły: