.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Autorzy:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

Jakub "Q.B." Wysocki
O autorze:

Wargamingiem interesuje si? od kilku lat. Zainteresowanie z pocz?tku g?ównie modelarstwem redukcyjnym przerodzi?o si? w ch?? pogrania tym co sklei? i pomalowa?. Jak wspomina: "Z?apali?my si? najpierw z koleg? ?ukaszem "Wookush" Rudnickim i jako s?siedzi z jednej dzielnicy m?ócili?my d?ugimi godzinami u mnie w piwnicy w skirmish'e drugowojenne (wszystko w skali 1:72 / 20 mm). Pó?niej przysz?y pierwsze konwenty w Warszawie - "Grenadier" - i tak pozna?em "na ?ywo" weso?? paczk? (Rrober'a, Thomasa, Yoriego, Bnk i wielu innych), która tworzy obecnie projekt Codename:Wargaming - ??cz?cy w jedn? ca?o?? nasze szerokie spektrum zainteresowa?".

 Jakub "Q.B." Wysocki, napisa(a) 1 artykuw.

Artykuy: