.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Autorzy:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 03:47,
24 paĽdziernik 2018

Maja Bia?kowska
O autorze:
Absolwentka UJ, archeolog klasyczny, specjalizuje si? w broni staro?ytnej - zw?aszcza greckiej.

Maja Bia?kowska, napisa(a) 3 artykuw. [Napisz do Maja Bia?kowska]

Artykuy:
  • Miecze greckie od okresu archaicznego po hellenistyczny
    Wytrzyma?o?? i funkcjonalno?? mieczy diametralnie si? zmieni?a w momencie odkrycia metody wytopu ?elaza. Ma ono odmienne w?a?ciwo?ci od br?zu, inaczej tez wygl?da jego obrbka
  • Miecze Minojskie i Myke?skie
    Miecze nie by?y nigdy prymitywn? broni?. Ich najwcze?niejsze formy mo?na uzna? za rwnie wyrafinowane i eleganckie, jak najp?niejsze. Miecze z okresu br?zu maj? wiele wsplnego zarwno z XII-wiecznymi, jak i tymi z dworu Ludwika XV
  • Wojownicy Homera
    W czasach opisywanych przez Homera w „Iliadzie” i „Odysei” walka polega?a na toczeniu szeregu indywidualnych pojedynkw. Nie mo?na wtedy jeszcze mwi? o walce w imi? takich warto?ci jak Ojczyzna