.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Autorzy:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

Ryszard Kita
O autorze:
Prawnik z Warszawy. Interesuje si? szeroko rozumianym wargamingiem historycznym i histori? jako tak?, w tym w szczególno?ci epok? napoleo?sk? i ?redniowieczem. Twórca i g?ówny administrator Forum Strategie, zrzeszaj?cego pasjonatów historycznych gier planszowych i bitewnych, jak równie? pasjonatów historii we wszelkich jej aspektach. 

Ryszard Kita, napisa(a) 4 artykuw.

Artykuy: