.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Autorzy:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:33,
21 paĽdziernik 2018

Rados?aw Gozdek
O autorze:
Informatyk, dziel?cy zainteresowania pomi?dzy sportem a wojskowo?ci?. Mi?o?nik gier planszowych i historycznych bitewnych, wracaj?cy po nastu latach do marynistyki. Wieczny kontestator, doszuka si? wad ka?dego idea?u i stworzy jego w?asn? wersj? :) . Od kilku lat rezyduje w Warszawie.

Rados?aw Gozdek, napisa(a) 1 artykuw.

Artykuy: