.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Autorzy:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 02:40,
24 paĽdziernik 2018

Rados?aw Sikora
O autorze:
Z wykszta?cenia in?ynier (absolwent Politechniki Wroc?awskiej na wydziale Mechaniczno-Energetycznym), z zami?owania historyk wojskowo?ci staropolskiej. Autor ksi??ek: "Fenomen husarii" (wyd. 2005), "Wojskowo?? polska w dobie wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629. Kryzys mocarstwa." (wyd. 2005), "Lubieszw 17 IV 1577" (wyd. 2005), "Na skrzyd?ach husarii" (planowe wydanie w 2007 r.).

Rados?aw Sikora, napisa(a) 1 artykuw.

Artykuy: