.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Autorzy:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:39,
19 paĽdziernik 2018

Robert Rycharski
O autorze:
Pasjonat historii i wargamingu z Warszawy - zwi?zany z Warszawskim Klubem Wargamingowym "YELONKI". G?wne okresy wargamingowe: Staro?ytno?? - Okres wojen punickich, syryjskich i macedo?skich, ?redniowiecze - Okres od pocz?tkw XIII w. do I po?. XV w. (Wschd Europy, Husyci, Skandynawia, Mongo?owie, Mamelucy, Ba?kany - W?grzy, Serbowie, Wo?osi, Mo?dawianie, Bu?garzy, Turcy, Bizancjum), XVIIw - Wschd Europy (Turcja, Pa?stwo Moskiewskie, Kozacy, Tatarzy) XIXw. - Okres napoleo?ski (g?wnie Austria i Prusy), Wojny Europejskie 1859-1870, WW1 (l?d) - Europa (1914 - pierwsze miesi?ce wojny) - Front Wschodni i Zachodni, Wsp?czesno?? (g?wnie l?d) - Okres ko?ca "Zimnej Wojny" (lata 80-te) - Europa Centralna (hipotetyczna wojna konwencjonalna pomi?dzy NATO i Uk?adem Warszawskim) Modelarstwo: figurki w skali 1/72 (g?wnie plastik)

Robert Rycharski, napisa(a) 5 artykuw.

Artykuy: