.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Autorzy:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:39,
19 paĽdziernik 2018

Konrad Sosi?ski
O autorze:
Prawnik, ?onaty, dzieciaty, wsp?twrca i wsp?w?a?ciciel firmy Wargamer. Zainteresowanie r?nymi formami wargamingu oraz zami?owanie do gier wyniesione z czasw dzieci?cych, kiedy jeszcze bawi? si? plastikowymi ?o?nierzykami, autor przenis? pocz?tkowo na kolegw z klasy, potem ze studiw, potem z biura i jako? si? to tak toczy do dzi?. Dzia?a? we wszystkich spotkanych na swojej drodze klubach gier w rodzinnych Kielcach, a potem w ukochanym Krakowie gdzie sp?dzi? radosne lata studenckie. Obecnie tubylec warszawskiej betonowej d?ungli. Stworzenie firmy Wargamer to efekt fascynacji autora wszelkiego rodzaju grami, ch?ci propagowania m?drej rozrywki jak? jest wargaming w Polsce - gdzie jest on praktycznie nieznany, oraz obrzydzenia jakie autor poczu? do wykonywanej dotychczas pracy zawodowej. Autor ?ywi cich? nadziej?, i? przybli?aj?c gry wojenne (bitewne i planszowe) szerszemu odbiorcy w Polsce uda mu si? zarobi? przy tym na przys?owiowy kawa?ek chlebka.

Konrad Sosi?ski, napisa(a) 3 artykuw.

Artykuy:
  • American Battlelines
    American BattleLines bazuje na znanym ju? polskim graczom innowacyjnym systemie modu?owym, ktry zosta? zastosowany po raz pierwszy w systemie Mein Panzer
  • Micro Armour: The Game – Modern
    Micro armour - system regu? opracowanych przez firm? GHQ przeznaczeny do rozgrywania bitew w realiach wsp?czesnego pola walki
  • Co to jest Mein Panzer
    Mein Panzer jest kompletnym historycznym systemem bitewnym zawieraj?cym zasady do prowadzenia rozgrywek na poziomie plutonu r?nych rodzajw broni od czasw pierwszej wojny ?wiatowej a? do dnia dzisiejszego