.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - US Armored Infantry Command 1944:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 11:24,
25 wrzesień 2018

US Armored Infantry Command 1944
Data: Sob 26 Cze, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja paczki modeli firmy GHQ®

Opis:
US Armored Infantry Command 1944, Wydawca: GHQ® 1999, Numer katalogowy: US152, Skala: 1:285

Recenzja:
Zestawy GHQ® z serii Combat Command produkowane s? g?wnie z my?l? o tych, ktrzy dopiero zaczynaj? zbiera? swoj? armi? w skali 1:285. Kupuj?c paczk? Combat Command dostaj? do r?ki od razu zestaw, ktry umo?liwia pierwsze rozgrywki, a wi?c piechot?, pojazdy, artyleri? itp. Poniewa? najcz??ciej zwyk?e paczki zawieraj? po kilka sztuk jednego rodzaju uzbrojenia (np. czo?gi pakowane s? zazwyczaj po 5) oznacza to, ?e aby zagra? nie tylko starcie pancerne, ale tak?e innych broni, nale?y zakupi? po prostu wi?ksz? ilo?? paczek.

Tymczasem zestaw Combat Command daje nam od razu „zmiksowane” r?ne rodzaje broni, chocia? nie jest tak w przypadku ka?dego zestawu CC o czym poni?ej.

Moja recenzja dotyczy konkretnie zestawu US Armored Infantry Command 1944, ale jednocze?nie daje ona pogl?d na to, czym taki zestaw z serii Combat Command w?a?ciwie jest.

Na pocz?tku zapoznajmy si? z tym, co oferuje nam firma GHQ® w zestawie US Armored Infantry Command 1944. Znajdziemy tam:

8 x Transporter M3/M3A1 Halftrack

32 x Pojedyncza figurka piechoty

3 x Czołg M4A3 (75mm)

1 x Czołg M4A1 MMC

3 x Niszczyciel czołgw M10 Wolverine

1 x Samochd pancerny M20

3 x Samochd pancerny M8

2 x Drużyna z bazuką

3 x Jeep

Jak wida? jest to faktycznie grupa bojowa, dzi?ki ktrej mo?emy rozegra? pierwsze, niewielkie starcia. W paczce, zgodnie z nazw?, znajdziemy przede wszystkim elementy piechoty na transporterach oraz elementy wsparcia w postaci samochodw pancernych. Na szcz??cie otrzymujemy tak?e kilka sztuk pojazdw pancernych, co czyni ten zestaw CC bardziej uniwersalny. Naturalnie do zestawu nale?y z czasem dokupi? kolejne paczki ze sprz?tem, bo o ile zestaw ten jest ?wietny na pocz?tku, to jednak zawiera tylko wybrane elementy uzbrojenia i w sumie w niewielkiej ilo?ci.

Figurki, jak na tak? malutk? skal?, wykonane s? perfekcyjnie. Nadlewki oczywi?cie si? zdarzaj?, ale daj? si? ?atwo usun??. Pewien k?opot mo?e by? z piechot?, ktr? trzeba odci?? od metalowej podstawy. Sprz?t pancerny w?a?ciwie nie wymaga ?adnej pracy pilnikiem, najcz??ciej sk?ada si? z dwch elementw: kad?uba i wie?y. Poniewa? wie?a ?atwo nasadza si? na kad?ub nie jest konieczne jej podklejanie, co ma o tyle dobre strony, ?e mo?na zmienia? dowolnie jej ustawienie. Jednak dla potrzeb wargamingu, gdzie przesuwa si? znaczne ilo?ci modeli, podklejenie wie?y wydaje si? posuni?ciem do?? praktycznym, tak jak zreszt? podklejenie modelu na podstawk?.

Trzeba tak?e wspomnie?, ?e zestaw Combat Command ma jeszcze inne zalety. Mianowicie w zestawie otrzymujemy tak?e plastikowe pude?eczko na figurki i modele oraz proste, kilkustronicowe zasady do rozgrywania star? pancernych typu „Beer and Pretzels” (The Tank Game). Otrzymujemy tak?e kolorowy katalog firmy, w ktrym znajduj? si? nie tylko pozycje dost?pne w katalogu, ale tak?e miniaturowy przewodnik modelarski i s?owo o budowaniu terenu. Sam katalog jest bardzo czytelny i do?? atrakcyjny, bo okraszony r?nymi zdj?ciami.

Gdybym mia? znale?? jakie? minusy zestawu Combat Command to by?aby jego cena wynosz?ca 35$. Jest ona taka sama dla wszystkich tego typu zestaww. Z drugiej jednak strony bior?c pod uwag? fakt, ?e zwyk?a paczka zawieraj?ca np. 5 czo?gw kosztuje ok. 9$ wida? wyra?nie, ?e zestaw Combat Command jest oszcz?dno?ciowy (raczej nie uda nam si? skompletowa? tak r?nego uzbrojenia w 4 paczkach). Uwaga ta jednak nie dotyczy wszystkich zestaww, ktre nie zawsze s? tak korzystnie dobrane, jak recenzowany. Przyk?adem mo?e by? np. zestaw Panzer Grenadier Company 1943/1944. W zestawie tym otrzymujemy kompletny sprz?t pancerny kompanii grenadierw pancernych, a wi?c 22 transportery Sdkfz 251 w r?nych wersjach (+ motocykle i pojazdy osobowe), ale bez piechoty i innych pojazdw pancernych. Tak skonstruowany zestaw nie daje nam wielkich mo?liwo?ci grania, bez jego rozszerzenia o inne paczki. Tak wi?c pod wzgl?dem doboru figurek i modeli zestaw US Armored Infantry Command 1944 prezentuje si? bardzo korzystnie.

Podsumowuj?c: zestawy Combat Command s? polecane dla pocz?tkuj?cych hobbystw, ale z drugiej strony nale?y dok?adnie przyjrze? si? ofercie ka?dego z nich, bowiem proponowana zawarto?? nie zawsze jest interesuj?ca. Pod tym wzgl?dem z czystym sumieniem polecam zestaw US Armored Infantry Command 1944.

Komentarze

Pi± 17 Wrz, 2004 artuab napisał:
Gwoli ?cis?o?ci M4A1 MMC (Mortar Motor Carrier) to nie poczciwy Sherman ale transporter M4 z zainstalowanym mo?dzierzem 81mm.

Nd 27 Cze, 2004 Hubert napisał:
Mo?e warto tylko zwrci? uwag? na to, ?e zestaw 22 Hanomagw + pojazdy nieopancerzone, faktycznie jest oszcz?dno?ci?. Hanomagi s? pakowane po 5, co oznacza, ?e 20 sztuk kupowanych w osobnych paczkach kosztuje 35,80 USD, wi?c dodatkowe dwa Hanomagi i pojazdy nieopancerzone i pude?ko do ich przechowywania dostajemy jako bonifikat?. Gorzej sprawa wygl?da z niektrymi kompaniami pancernymi, gdzie otrzymujemy np. 16-cie czo?gw + pojazdy nieopancerzone. W efekcie jest to rwnowarto?? 4 normalnych opakowa?, ktre na dodatek nie koniecznie maj? zawarto?? przydatn? w grze (na c?, z tymi pojazdami nieopanceronymi bywa na prawd? r?nie). US Armoured Infantry Command pod tym wzgl?dem prezentuje si? nie?le, bo otrzymujemy w praktyce ponad 20 pojazdw (ale w tym Jeep'y, a te s? normalnie pakowane po 8, wi?c s? faktycznie ta?sze), a ca?a piechota jest faktycznie gratis. Generalnie zgadzam si? z Marcinem, trzeba uwa?nie patrze?, co taki zestaw zawiera.


Dodaj komentarz