.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Zadanie taktyczne nr 2 – cz. III:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:54,
21 paĽdziernik 2018

Zadanie taktyczne nr 2 – cz. III
Data: Nd 26 Wrz, 2004
Autor: Andreas Godzi?ski
Ostatnia cz??? zadania taktycznego nr II

III. Przy u?yciu mapy w skali 1:25.000 postawiony mo?e by? problem taktyczny sil nacieraj?cych na miejscowo?? "A". Rozwa?anie taktyczne.

Poniewa? dowdca 3-ciej dywizji poza atakiem na miejscowo?? "A" , ma zadanie os?ony miejscowo?ci "X" i prowadzenia rozpoznanie na p?noc, musi podzieli? swe si?y.

Ze wzgl?du na zgranie zespo?w korzystnym wydaje si? podzia? brygadowy, przy czym dla ataku na miejscowo?? "A" w?a?ciwszym wydaje si? wyznaczenie brygady

dysponuj?cej pu?kiem piechoty lekkiej z bateri? artylerii pieszej, kompani? saperw i pu?kiem lekkiej kawalerii.

Brygada z?o?ona z pu?kw piechoty liniowej z bateri? artylerii pieszej i pu?kiem dragonw przyj??aby funkcje os?ony miejscowo?ci "X", os?ony od nieprzyjaciela na p?nocy,

rezerwy dla si? walcz?cych na kierunku miejscowo?ci "A" , a po wyja?nieniu problemu nieprzyjaciela w miejscowo?ci "A" stanowi?aby stra? tyln? korpusu.

PYTANIE :

1. Jakie rozkazy powinny by? wydane dla brygady atakuj?cej miejscowo?? "A" ? ; Jak podzieli? si?y i na jakie ewentualno?ci je przygotowa? ?

Jak zapewni? komunikacj? miedzy cz??ciami brygady, do dywizji i do sztabu korpusu?

Komentarze

Dodaj komentarz