.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Dzie? Wojska Polskiego:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:39,
14 listopad 2018

Dzie? Wojska Polskiego
Data: Pon 23 Sie, 2004
Autor: Hubert K?ak
Fotoreporta? z imprezy DWP, ktra odby?a si? 15 sierpnia

W niedziel?, 15 sierpnia, w ?azienkach Krlewskich w Warszawie odby?y si? imprezy zwi?zane z Dniem Wojska Polskiego. Jak zapewne nie trzeba przypomina?, Dzie? Wojska Polskiego obchodzony jest w rocznic? cudu nad Wis??.
Prezentacja systemu DBR


Po?rd r?nych imprez stanowi?cych cz??? obchodw odby?y si? tak?e turnieje i pokazy gier wojennych. Oczywi?cie by?a to cz??? wi?kszego programu, albowiem wachlarz atrakcji by? bardzo szeroki. Swoje umiej?tno?ci prezentowali zwiadowcy, w strojach z wielu epok wyst?pi?y grupy odtworzeniowe. Ch?tni mogli sprbowa? swoich si? w strzelaniu do celu z ?uku (w tym przypadku „si?” jest niezwykle na miejscu – aby strzeli? z ?uku trzeba go najpierw naci?gn??, a to wcale nie jest spraw? prost?, nawet je?eli nie jest to ?uk wyczynowy...), lub w rozwi?zywaniu zada? szachowych. Ze swoim sprz?tem pojawili si? tak?e radioamatorzy. Wojskowe szko?y i instytuty prezentowa?y zakres swojej dzia?alno?ci. A wszystkie te rzeczy to zaledwie cz?stka ca?ego programu, ktr? mo?na by?o zobaczy? nie oddalaj?c si? za bardzo z miejsca rozgrywania historycznych gier wojennych.
Prezentacja systemu Wojny Napoleo?skie (Napoleonic Warfare)


W najbardziej interesuj?cym nas temacie historycznych gier wojennych odby?y si? pokazy oraz turniej systemu Mein Panzer. Prezentowane by?y systemy Mein Panzer (przez firm? Wargamer), oraz DBR i Napoleonic Warfare (przez WargamingZone). W turnieju Mein Panzer, zaliczanym do rozgrywek ligowych Mein Panzer, nagrody ufundowa?a firma Wargamer. Turniej Mein Panzer zgromadzi? kilkunastu graczy, rywalizuj?cych o punkty w rozgrywkach ligowych (szczeg?owe wyniki zostan? podane wkrtce na stronie ghq.wargamer.pl).
Stanowiska WargamingZone


Poza tym, odbywa? si? konkurs w rozpoznawaniu typw pojazdw bojowych z okresu II Wojny ?wiatowej. Przedmiotem rozpoznawania by?y oczywi?cie modele produkcji GHQ® (na marginesie warto doda?, ?e modele nowoczesnych pojazdw bojowych produkcji GHQ® s? wykorzystywane w szkoleniu taktycznym przez si?y zbrojne Stanw Zjednoczonych). Na najlepszych w konkursie, ktry spotka? si? z du?ym zainteresowaniem, czeka?y nagrody.
Stanowiska WargamingZone – w tle rz?d sto?w turnieju Mein Panzer


Na stoisku firmy Wargamer mo?na te? by?o naby? modele wspomnianej firmy.

Poniewa? szcz??liwie dopisa?a pogoda, uda?o si? po??czenie wargamingu i wyj?cia na ?wie?e powietrze. Co prawda chwilowe podmuchy wiatru zwiewa?y znaczniki ze sto?w na ktrych prowadzono rozgrywki turniejowe, powoduj?c chwilowe zamieszania, niemniej przez wi?kszo?? czasu gracze mogli ??czy? przyjemno?ci p?yn?ce z gry, z urokami Krlewskich ?azienek. Od strony logistycznej ca?? imprez? zabezpiecza?o Wojsko Polskie (co oznacza, ?e cz??? ?o?nierzy nie bardzo mia?a czas na ?wi?towanie), ktre okaza?o si? by? przygotowane na wszystko, w??cznie z kaprysami pogody, na ktr? to okoliczno?? zapewni?o namioty. Dla zm?czonych walk? albo zwiedzaniem, przygotowano te?, jak zawsze doskona??, wojskow? grochwk?.
I widok jednego ze sto?w gry – trzeba przyzna?, ?e taka linia zapr przeciwpancernych stanowi pewne wyzwanie ;-)
Wszystkie zdj?cia ilustruj?ce artyku? wykona? Robert Sowi?ski.

Komentarze

Śr 20 Paź, 2004 hubert napisał:
Dzieki za sprostowanie.

Pozdrawiam

Hubert

Pon 20 Wrz, 2004 Rafa? napisał:
Czo?em,

mam tylko jedn? uwag?, 15.08 pokazywa?em system DBA a nie DBR.


Dodaj komentarz