.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Diorama K?uszyna w MWP w Warszawie:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:33,
21 paĽdziernik 2018

Diorama K?uszyna w MWP w Warszawie
Data: Sob 09 Paź, 2010
Autor: Marcin Gaw?da
Fotogaleria dioramy

Od 2 lipca br. w Muzeum Wojska Polskiego mo?na zobaczy? dioram? K?uszyna 1610, przygotowan? specjalnie na wystaw? z okazji wielkiego zwyci?stwa pod K?uszynem. Diorama wykonana zosta?a przez Paw?a Kura (QR Miniatures) z nale?yt? dba?o?ci? o szczegó?y, cho? rzecz jasna tylko w sposób symboliczny przedstawia pole bitwy. Figurki u?yte do dioramy s? w skali 15 mm, wszystkie produkcji Autora - szefa i designera firmy QR Miniatures.
Na zdj?ciach poni?ej mo?emy podziwia? nie tylko polsk? husari?, która prezentuje si? znakomicie (jak zwykle), ale tak?e „niemieck?" rajtari? i piechot?, moskiewskich strzelców prowadz?cych ogie? zza os?ony i wreszcie moskiewsk? jazd?.
Zwraca uwag? niezwykle precyzyjna „barwa", czyli wykonanie i malowanie figurek. Uzyskanie takich efektów dla niewielkiej przecie? skali (15 mm) jest godne uznania.
Wypada mie? nadziej?, ?e prezentacja dioramy w Muzeum Wojska Polskiego nie jest incydentalnym przypadkiem - wszak ró?nego rodzaju dioramy i plastyczne przedstawienia pól bitew w wielu muzeach s? czym? normalnym, a nie wyj?tkowym.
W imieniu Autora - Paw?a Kura - i w?asnym, zapraszamy do obejrzenia dioramy na ?ywo...

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej

diorama z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej


Komentarze

Dodaj komentarz