.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Twierdza Beaufort:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 03:17,
22 paĽdziernik 2018

Twierdza Beaufort
Data: Wt 01 Wrz, 2009
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja filmu DVD

TwierdzaOpis:
Tytu? filmu: Twierdza Beaufort.
Producent: Metro Communications - Movie Plus
Scenariusz: Ron Leshem i Joseph Cedar; na podstawie ksi??ki „Twierdza Beaufort" autorstwa Rona Leshema
Re?yseria: Joseph Cedar
Obsada: Oshri Cohen, Itay Tiran, Eli Eltonyo, Ohad Knoller i inni.
Rok produkcji: 2007
Data wydania: 2009
Polski wydawca: Gutek Film.
Rodzaj no?nika: DVD
Cza trwania: 126 min.

Recenzja:
Z opisu na rewersie ok?adki filmu:

Rok 1999. Grupa izraelskich ?o?nierzy wci?? trwa na posterunku w twierdzy Beaufort. S? wyko?czeni ci?g?ym napi?ciem i równie destrukcyjnym czekaniem na nast?pny ostrza?. ?yj? w rytm wart, zasadzek, ?wicze?. A gdy gin? kolejni koledzy, zamkni?ci w zamku m??czy?ni zaczynaj? zadawa? pytania o sens tej wojny.

Film zosta? nagrodzony „Srebrnym Nied?wiedziem" na festiwalu w Berlinie i by? w roku 2008 nominowany do „Oskara" w kategorii Najlepszy Film Nieangloj?zyczny.

Po obejrzeniu filmu zastanawia mnie z czego te ho?dy wynikaj??

Przyznaje, ?e wcze?niej przeczyta?em ksi??k?. Warto. Ciekawa historia. Mocny, m?ski, niekiedy koszarowy j?zyk. Kontrast pomi?dzy ?yciem w twierdzy, a tym co dzieje si? w domu. Brak zrozumienia sytuacji w jakiej znajduj? si? bohaterowie u ich najbli?szych. ?wiat m?odych ch?opców zafascynowanych muzyk?, dziewczynami, ró?nymi gad?etami, a teraz rzuconych rozkazem do walki w tej dziwnej wojnie z cieniem. Jednak ze wzgl?du na form? przekazu - tre?? to w 95% przemy?lenia i obserwacje g?ównego bohatera (wszystko jest opisywane w osobie pierwszej liczby pojedynczej) oraz liczne retrospekcje z ?ycia w cywilu lub na przepustkach - przeniesienie ksi??ki na ekran wydawa?o mi si? bardzo trudnym zadaniem. I niestety, moje obawy co do mo?liwo?ci ekranizacji ksi??ki potwierdzi?y si?.

W filmie widzimy mo?e z 10 aktorów w czy?ciutkich mundurach, którzy na przemian siedz? w bunkrze, okopie lub troch? biegaj? jako t?o maj?c wybuchy. Niekiedy trwa ostrza? mo?dzierzowy albo przyleci kierowana rakieta. Od czasu do czasu scena z flarami na nocnym niebie lub przylatuje helikopter. Jedna akcja zako?czona wybuchem miny. Na koniec du?a eksplozja. I to w zasadzie wszystko. Zamierzeniem twórcy by?o pokazanie bezsensu wojny, w której ?o?nierzom zakazano walczy? z wrogiem - czego nie s? w stanie zrozumie? i co rodzi ich frustracje. Niestety o ile ksi??ka jest ?wietna to film jest po prostu nudny. Akcja wlecze si? niemi?osiernie i co najwa?niejsze nie ma ?adnego napi?cia. Chyba, ?e napi?cie ma budowa? scena, w której kilku ?o?nierzy siedzi sobie w okopie i milczy. Jak na film „antywojenny" przysta?o scen batalistycznych nie ma ?adnych. Przeciwnika nie wida?, co najwy?ej skutki jego dzia?a? (wybuchy). Za to ?o?nierze w twierdzy kilkakrotnie domagaj? si? od dowództwa, aby pozwoli?o im znale?? i rozgromi? wroga albo zabra?o ich z posterunku. W sumie jest sporo gadania, a niewiele - ?eby nie powiedzie? zero - dzia?ania.

Podsumowuj?c recenzowan? pozycj?: je?eli przeczyta?e? ksi??k? mo?esz darowa? sobie film.

Zainteresowanym dobrym izraelskim filmem polecam animowany „Walc z Baszirem" opowiadaj?cy o wydarzeniach, które mia?y miejsce w Bejrucie w trakcie izraelskiej agresji w 1982 r. Nie jest to oczywi?cie film wojenny, ale naprawd? warto go zobaczy?.

 


Komentarze

Dodaj komentarz