.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Inscenizacje rocznicowe w Warszawie:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

Inscenizacje rocznicowe w Warszawie
Data: Sob 26 Maj, 2007
Autor: Robert Sowi?ski
Fotoreporta? z wydarze?

W tym roku ?wi?towali?my nie tylko 216 rocznic? uchwalenia Konstytucja 3 Maja, ale rwnie? 200 rocznic? powrotu resztek Legionw do kraju i 210 rocznic? powstania "Mazurka D?browskiego". Z tej okazji, oprcz tradycyjnych uroczysto?ci pa?stwowych, mo?na by?o obejrze? w Warszawie inscenizacje wydarze? historycznych z 3 maja 1807 roku, kiedy to mia?y miejsce pierwsze obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja. Cz?onkowie grup rekonstrukcyjnych (z Polski, Anglii i ?otwy) w mundurach i strojach z epoki przemaszerowali spod Grobu Nieznanego ?o?nierza na Plac Zamkowy, gdzie dali pokaz musztry. Oto krtki fotoreporta? z tej imprezy.


Komentarze

Dodaj komentarz