.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Zaproszenie do Lutyni:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:09,
21 paĽdziernik 2018

Zaproszenie do Lutyni
Data: Śr 03 Maj, 2006
Autor: Piotr Stefa?ski
Lutynia to ma?a miejscowo?? po?o?ona w pobli?u Wroc?awia. 5 grudnia 1757 roku odby?a si? tutaj jedna z bardziej krwawych bitew wojen siedmioletnich

Informacje oglne

Podsumowanie projektu

Zdj?cia

Za??cznikiInformacje oglne

Bitwa pod Lutyni? 1757 r. odby?a si? mi?dzy wojskami pruskimi i austriackimi. W Polsce bitwa jest zupe?nie nieznana, natomiast na ?wiecie jest przyk?adem znakomitej strategii dowodz?cego armi? prusk? - Fryderyka II. Pomimo znacznej przewagi wojsk austriackich, si?y pruskie liczy?y ok. 39 000 ?o?nierzy wspieranych 172 dzia?ami, za? austriackie ok. 65 000 ?o?nierzy z 210 dzia?ami, zwyci?stwo przypad?o w udziale armii Fryderyka.

Zbli?a si? 250 rocznica Bitwy pod Lutyni?, nasze Gimnazjum znajduje si? dos?ownie o krok od miejsca najkrwawszych walk w Lutyni, zosta? og?oszony przez CEO i MEN konkurs na projekt edukacyjny zwi?kszaj?cy szanse edukacyjne dzieci ze szk? wiejskich - fakty te zaowocowa?y opracowaniem projektu Gimnazjum w Lutyni „Multimedia pomostem ??cz?cym przesz?o?? z przysz?o?ci? – Bitwa pod Lutyni?”. Nasz projekt zosta? zatwierdzony i nasze gimnazjum sta?o si? „Szko?? Marze?” . Program rozpocz?? si? 15. 10.2005 i trwa? b?dzie do 15.10.2006. G?wn? osnow? naszego projektu jest w?a?nie Bitwa pod Lutyni?. W ramach projektu s? realizowane warsztaty – prowadzane przez specjalistw z r?nych dziedzin: plastyczne – artysta witra?ownik, rze?biarz, plastyk, filmowe – redaktor i operator z wroc?awskiej telewizji regionalnej TVP3, historyczne – pracownicy naukowi z Instytutu Historii Uniwersytetu Wroc?awskiego, teatralne itd. Uczniowie uczestnicz?c w k?kach prowadzonych przez nauczycieli z gimnazjum pog??biaj? wiedz? i rozwijaj? swoje umiej?tno?ci nabyte na warsztatach.. S? to k?ka: historyczne, diorama, plastyczne, socjologiczne, teatralno-polonistyczne, filmowo- fotograficzne, gra dydaktyczna. W ramach projektu zrealizowano wiele wycieczek edukacyjnych m.in. do: Panoramy Rac?awickiej, Muzeum Wojen Napoleo?skich w Witaszycach, Muzeum Architektury, Narodowego, Arsena?u we Wroc?awiu, studia telewizyjnego, udzia? w spektaklach teatralnych w Teatrze Polskim we Wroc?awiu, Muzeum Regionalnego w ?rodzie ?l?skiej, Wytwrni filmw Fabularnych we Wroc?awiu, Opery Wroc?awskiej. W planach mamy jeszcze wyjazd do Muzeum Historycznego do Wiednia, wizyt? w studiu radiowym w Radiu Copernicus we Wroc?awiu, redakcji gazety.Podsumowanie projektu

Planujemy podsumowanie naszego projektu dnia 17 czerwca w Lutyni od godziny ok. 10.00 w budynku by?ego Muzeum Bitwy pod Lutyni?.

Na podsumowaniu zostan? zaprezentowane prace wykonane przez uczniw: witra?e, mundury z epoki wojen siedmioletnich w rzeczywistych rozmiarach, prace plastyczne.

Zostanie ods?oni?ta diorama zbudowana przez uczniw w ramach k?ka – rozmiar 2 na 3 metry - zawieraj?ca: ok. 400 figurek w skali 1:72 ?o?nierzy pomalowanych przez uczniw; model ko?cio?a wok? ktrego toczy?y si? najci??sze walki – wykonany samodzielnie przez uczniw pocz?wszy od mierzenia rzeczywistego ko?cio?a, poprzez przeliczenia do odpowiedniej skali, wykonanie siatki, sklejenie modelu i dopieszczanie go – tynkowanie, szlifowanie i malowanie; wiatrak; modele domkw w stylu pruskim – rwnie? wykonane przez uczniw.

Atrakcj? b?dzie rwnie? przedstawienie teatralne opracowane i wystawione przez uczniw po?wiecone Bitwie pod Lutyni?.

Podczas podsumowania przewidujemy rozegranie gry dydaktycznej oraz wr?czone zostan? nagrody za najlepsz? prezentacj? multimedialn? wykonan? przez uczniw ze wsp?pracuj?cych szk?.

Uda?o nam si? nawi?za? kontakt z Polskimi Oddzia?ami Wojskowo Historycznymi i prawdopodobnie odb?dzie si? rwnie? pokaz w wykonaniu Drugiego Pu?ku Piechoty Ksi?stwa Warszawskiego 1807-1813 oraz Pierwszego Regimentu Grenadierw z twierdzy Nyskiej.

Przewidujemy rwnie? wyst?pienie starosty powiatu ?redzkiego, wjta gminy Mi?kinia i przewodnicz?cej Samorz?du Uczniowskiego z Gimnazjum w Lutyni.

Wieczorem jest przewidziany festyn dla mieszka?cw Lutyni i okolic oraz zaproszonych go?ci.

Serdecznie zapraszam mi?o?nikw portalu WargamingZone na nasze podsumowanie. Mo?e kto? chcia?by si? do??czy? do naszego podsumowania – jeste?my otwarci na pomys?y i wasz? obecno??. Lutynia – 17 czerwca 2006 – godzina 10.00 – budynek dawnego Muzeum Bitwy pod Lutyni?.

Szkolny koordynator projektu „Szko?y Marze?”

Piotr Stefa?ski email: stefanski-piotr@wp.plZdj?cia

Mamy ju? par? domkw - prace wykonane w ramach k?ka "Diorama"


Nasze pierwsze prby z projektowaniem planszy do gry "Bitwa pod Lutyni?" - wykonana w ramach k?ka "Gra dydaktyczna"


Testujemy plansze, uk?adamy pytania - czy nie s? za trudne - stajemy si? specjalistami od wojen siedmioletnich


Uczniowie z k?ka filmowego z wizyt? w studio telewizyjnym wroc?awskiej TVP3


Sandra prezenterk? wroc?awskich "Faktw" - czemu nie?


Weso?e ?ycie modelarza w "Szkole Marze?" - powstaje model ko?cio?a i domki


Z wizyt? w Arsenale wroc?awskim


Prace plastyczne nad ostateczn? wersj? planszy
Za??czniki

Do pobrania prezentacja multimedialna "Diorama cz??? pierwsza" w formacie PowerPoint: diorama_cz1.ppt (318.5 kB)

Komentarze

Sob 10 Cze, 2006 kazza napisał:
bardzo dobry pomys? , wla?ciwie projekt dla m?odych jak i dla wargeminowcw . bardzo mi si? podoba

Czw 04 Maj, 2006 Piotr_Lutynia napisał:
Witaj Rafale !
Nie znam firmy Eureka. Do naszej dioramy uda?o nam si? dosta? figurki ?o?nierzy austriackich z firmy Revell. nr 02574 - skala 1:72 - Austrian Infantry z okresu wojen siedmioletnich. Obecnie pracowicie je malujemy z uczniami.
Serdeczne pozdrowienia
Piotr Stefa?ski

Czw 04 Maj, 2006 Rafal1999 napisał:
Witaj Piotrze,

Wspania?a idea dla m?odych ludzi i dla nas wargemingowcw. Jak perwnie wiesz w Polsce mamy jeszcze jedn? miejscowo?? - Kunowice (Kunnensdorf) gdzie toczy?a si? bitwa z okresu Wojny 7 letniej. Ja mam ca?y czas na uwadze rozwini?cie tego okresu w wargemingu. Szukam ch?tnych do gry, oraz czekam a? Eureka wypu?ci Austriakw, bo prusacy s? ju? zrobieni. Mam nadziej?, ?e moze rosjan te? zrobi?. Od dawna mam nadziej?, ?e ten okres na naszej stronie zostanie rozwini?ty i znajdzie si? grupa mi?o?nikw rozgrywania bitew w tym okresie.

Pozdrawiam
Rafal 1999

Czw 04 Maj, 2006 elear napisał:
Ciekawy projekt, maj?cy szanse zaangazowa? m?odzie? szkoln? w poznawanie historii w?asnego rejonu, a przy okazji opowiedzie? troch? o dawnych wydarzeniach. Popieram i gratuluj? zarwno pomys?u, jak i zapa?u! Mam nadziej?, ?e w Pa?stwa ?lady pjd? i inni! Pozdrawiam! Micha?


Dodaj komentarz