.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 02:40,
24 paĽdziernik 2018

Recenzja ksi??ki Ataki gazowe w bitwie pozycyjnej 9. Armii Niemieckiej nad Rawk? i Bzur? 1914-1915
Data: Nd 12 Lut, 2012
Obfita i dog??bna recenzja stosunkowo nowego, bo z 2010 roku, opracowania

Ksi??ka traktuje o sprawach ciekawych i jednocze?nie mniej znanych przeci?tnym Czytelnikom. Solidna recenzja, któr? prezentujemy wskazuje jej zalety i wady, jednocze?nie informuj?c, czego mo?emy si? po tej pozycji spodziewa?. Recenzja jest publikowana dzi?ki uprzejmo?ci Autora i by?a pierwotnie zamieszczona na portalu porta.strategie.net.pl, z którym to portalem Wargaming Zone wspó?pracuje.


Komentarze

Dodaj komentarz