.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:36,
16 listopad 2018

Podr?cznik Ogniem i Mieczem
Data: Czw 17 Lis, 2011
Informacje Wargamera dotycz?ce podr?cznika do Ogniem i Mieczem

Czas rozpocz?? przedsprzeda? podr?cznika - donosi triumfalnie Wargamer.

Podr?cznik do gry Ogniem i Mieczem, bo o nim mowa, liczy ok. 400 kolorowych stron formatu A4. Ksi??ka ma tward? opraw?, jest szyta oraz wydrukowana na specjalnym spulchnianym papierze. Wargamer ma nadziej?, ?e pozwoli to cieszy? si? graczom ksi??k? jak najd?u?ej i to w warunkach intensywnego u?ytkowania w domowym zaciszu oraz na licznych turniejach.

Podr?cznik zawiera:

  • Bogato ilustrowane zasady gry z licznymi diagramami i przyk?adami sytuacji maj?cych miejsce w grze.
  • Poradnik malarski i modelarski o przygotowaniu modeli do gry, który pomo?e wam w ?atwy i przyjemny sposób przyszykowa? wasze armie na pola bitew.
  • Scenariusze do rozgrywania potyczek oraz zasady do rozgrywania walnych bitew z udzia?em wielu regimentów.
  • Opowiadania wprowadzaj?ce w klimat gry.
  • Liczne ilustracje wiod?cych polskich grafików.
  • Zdj?cia grup rekonstrukcji historycznej z Polski i z zagranicy.
  • Pierwszy suplement do gry „Ogniem i Mieczem - Rzeczpospolita w p?omieniach 1648 - 1676" zawieraj?cy opisy historyczne, statystyki jednostek oraz struktury armii nast?puj?cych walcz?cych stron: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Królestwo Szwecji, Kozaczyzna Zaporoska, Imperium Osma?skie, Chanat Krymski, Carstwo Rosyjskie.

Cena detaliczna podr?cznika to 159 z?.

Zamawiaj?c podr?cznik w przedsprzeda?y mo?ecie go naby? w specjalnie obni?onej cenie - 149 z?. Dodatkowo za?, do ka?dego sprzedanego w czasie przedsprzeda?y podr?cznika, Wargamer dok?ada zestaw unikalnych modeli przygotowanych na premier? gry. B?d? to bohaterowie trylogii Henryka Sienkiewicza.

Warunkiem uzyskania ceny przedsprzeda?owej oraz figurek promocyjnych jest dokonanie przedp?aty ceny ksi??ki na konto bankowe Wargamera. Informacje na ten temat b?d? rozsy?ane w odpowiedzi na z?o?one przez Was zamówienia. Osoby posiadaj?ce karty rabatowe Wargamera uzyskaj? oczywi?cie dodatkowy rabat naliczony od ceny przedsprzeda?owej.

Premiera gry b?dzie mia?a miejsce w sobot? 26 listopada br. w czasie Targów Ksi??ki Historycznej w Warszawie. Miejscem tegorocznej edycji targów b?d? Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim. Sprzeda? podr?cznika rozpoczniemy dok?adnie o godz. 12.00.

Wysy?ka podr?cznika do osób, które zamówi?y go w przedsprzeda?y rozpocznie si? w poniedzia?ek 28 listopada (kurier Patron Service). Oczywi?cie osoby, które zamówi?y podr?cznik w przedsprzeda?y, b?d? mog?y go odebra? osobi?cie ju? 26 listopada na premierze w czasie Targów Ksi??ki Historycznej, na które przy okazji serdecznie Was zapraszamy.

Podr?czniki trafi? do sklepów po 28 listopada.


Komentarze

Dodaj komentarz