.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:35,
16 listopad 2018

Wargamer na Grenadierze
Data: Pi± 20 Maj, 2011
Wargamer przygotowa? bogata ofert? zwi?zan? m.in. z promocj? systemu Ogniem i Mieczem

Na Grenadierze Wargamer wystawi stoisko firmowe na którym b?dzie obowi?zywa? 10% rabat na wszystkie produkty. Je?li macie ochot? odwiedzi? konwent i poczyni? tam zakupy to z?ó?cie zamówienia poprzez sklep internetowy Wargamera i wszystko z rabatem odbierzecie na miejscu. Rabat oczywi?cie nie ??czy si? z wasz? standardow? zni?k? ani z cenami promocyjnymi wynikaj?cymi z akcji wietrzenia magazynów.


Na Grenadierze nie zabraknie oczywi?cie równie? sztandarowego projektu Wargamera, czyli Ogniem i Mieczem. Oto co przygotowa? Wargamer:


Zabawa wargamingowa S?obodyszcze 1660 – starcie pomi?dzy wojskami Rzeczypospolitej pod bu?aw? Lubomirskiego a kozakami pod wodz? Juraszki Chmielnickiego. Polacy wspierani przez czambu? tatarów b?d? mieli za zadanie dobywa? umocniony tabor kozacki. Uczestnicy zabawy wciel? si? w rol? dowódców polskich pu?ków a sam autor zasad gry Rafa? Szwelicki jako hetman Chmielnicki obejmie dowodzenie nad kozakami. Zabawa b?dzie rozgrywana 2 krotnie w sobot? (od 12 do 14 oraz od 15 do 17) oraz 1 raz w niedziel? pocz?wszy od godz. 11. w zabawie mo?e wzi?? udzia? do 10 osób jednocze?nie.


Nauka zasad gry oraz wprowadzenie do pierwszego poziomu rozgrywania bitew w OiM czyli Podjazdu. Nauka b?dzie prowadzona non-stop w czasie trwania konwentu.


Wszyscy ch?tni b?d? mogli spróbowa? swoich si? w malowaniu figurek do OiM. Wystarczy zg?osi? si? do naszego stanowiska malarskiego. Ka?dy otrzyma darmow? figurk? na której b?dzie móg? po?wiczy? malarski kunszt pod okiem naszego instruktora.


Oprócz tego wszystkiego b?dzie mo?na rzuci? okiem na fragmenty gotowego, z?o?onego podr?cznika do OiM oraz zobaczy? nowe, ?wie?o wyrze?bione modele do OiM w tym tak?e d?ugo oczekiwanych Moskwicinów.


W imieniu Wargamera i organizatorów Grenadiera, zapraszamy!


Komentarze

Dodaj komentarz