.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 02:39,
24 paĽdziernik 2018

Statut Stowarzyszenia Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci Pola Chwa?y
Data: Sob 27 Lis, 2010
Stowarzyszenie Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci Pola Chwa?y opublikowa?o swj statut

Stowarzyszenie Mi?o?ników Historii Wojskowo?ci "Pola Chwa?y" jest dobrowolnym, samorz?dnym i trwa?ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, dzia?aj?cym na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach oraz prezentowanego Statutu. Zainteresowanych przyst?pieniem do Stowarzyszenia i rozwijaniem w?asnych pomys?ów w ramach naszego projektu prosimy o zapoznanie si? z tre?ci? Statutu i kontakt poprzez adres polachwaly@wargaming.pl


Komentarze

Dodaj komentarz