.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:35,
16 listopad 2018

Normandia, Lingevres, 14 czerwca 1944 r., gra na poziomie dowodzenia batalionu
Data: Śr 15 Wrz, 2010
Starcie rozegrano w Sali klubu w Ostrawie, w gr? by?o zaanga?owanych 4 graczy z tutejszego klubu.

W czerwcu br. nasi przyjaciele z Ostrava Historical Wargaming Club rozegrali starcie wg zasad systemu Rapid Fire figurami w skali 1:72. Raport z tego starcia ukaza? si? na naszym forum, ale Redakcja WZ zadecydowa?a, ?e warto go zamie?ci? tak?e jako "pe?nokrwisty" artyku?, tym bardziej, ?e nie wszyscy zagl?daj? na forum. Jest to podwójny debiut: primo - pierwszy tekst naszych po?udniowych przyjació?, secundo - poza krótkim wst?pem - AAR jest w j?zyku angielskim.


Komentarze

Dodaj komentarz