.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:35,
16 listopad 2018

Szwedzkie sztandary zdobyte przez wojska polskie i litewskie w latach 1600-1629
Data: Śr 15 Wrz, 2010
Debiut nowego Autora na ?amach WZ. Do tej pory „Kadrinazi” znany by? jedynie z aktywno?ci na forum.

Po d?u?szej przerwie mi?o nam zaprezentowa? na WZ artyku? historyczny, który niesie ze sob? zarówno tre?ci stricte historyczne jak i ciekawe z punktu widzenia wargamingu. Do tej pory autor artyku?u da? si? pozna? z aktywno?ci na forum, tym razem debiutuje jako autor artyku?u - mamy nadziej? nie ostatniego. W cz??ci 1 sztandary z okresu 1600-1622 (Inflanty), w cz??ci 2 (ju? niebawem) lata 1625-1629 (Inflanty i Prusy).


Komentarze

Czw 16 Wrz, 2010 Kadrinazi napisa:
Niestety nie uda?o mi si? znale?? ?adnych danych o sztandarach ktre mia?yby przetrwa? do naszych czasw - przynajmniej w przypadku sztandarw ktrymi si? zaj??em. Szwedzi mieli wszak okazj? je odzyska? - czy to za panowania Karola X Gustawa czy Karola XII.
Z tego co si? orientuj?, w zbiorach MWP s? przynajmniej 3 szwedzkie sztandary zdobyte w czasie 'Potopu' (o nich nie wspomina?em w artykule, bo to ju? inny okres), jednak nie uda?o mi si? uzyska? dok?adniejszych informacji na ten temat. Na moje maile nie odpowiedzia? nikt z MWP, a osobi?cie nie bardzo mog? si? tam wybra?.

Czw 16 Wrz, 2010 krajarek napisa:
Ciekawe zestawienie, czekam na wi?cej (God bless biblioteki cyfrowe:-). Ale nasun??o mi si? takie jedno pytanie - czy co? wiadomo o zachowaniu tych zdobycznych sztandarw do dzi?? Bo wiemy, co w Szwecji maj? zdobycznego na Polsce i po dzi? dzie? przechowuj? w Armemuseum. A u nas? Czy kto? si? tym tematem zajmowa?? Sam si? kiedy? zdziwi?em, jak w jednym ze starych ko?cio?w na Podkarpaciu trafi?em na ?cianie chor?giew zdobyt? pod Wiedniem. Mo?e i po Szwedach co? ocala?o?


Dodaj komentarz