.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 03:17,
22 paĽdziernik 2018

"Szwedzi na Karczwce"
Data: Czw 30 Kwi, 2009
Zaproszenie na wiowisko historyczne

Kieleckie Bractwo Artyleryjskie zaprasza w drugi weekend maja
(8–10.05.2009 r.) na kieleckie wzgórze Karczówka, gdzie ju? po raz
dziewi?ty obejrze? b?dzie mo?na Widowisko Historyczne "Szwedzi na Karczówce"
A.D. 1655 oraz wzi?? udzia? w atrakcjach towarzysz?cych. Wst?p na
wszystkie pokazy jest bezp?atny.

Program imprezy:

8 maja – pi?tek; Ogrody klasztorne (godz. 19:00 – 21:00)
- ?wiczenia artylerii królewskiej

9 maj? – sobota; Dziedziniec klasztoru (godz. 10:30 – 15:00)
- prezentacje gier bitewnych (Ogniem i Mieczem, Flames of War i Infinity)
oraz gier planszowych o tematyce historycznej.

- wystawa uzbrojenia Kieleckiego Bractwa Artyleryjskiego
- przegl?d XVII-wiecznej artylerii
- otwarte warsztaty ta?ca dawnego

Centrum Kielc – start z placu pod KCK o godz. 13:00
- parada wykonawców widowiska ul. H. Sienkiewicza

Ogrody klasztorne (godz. 16:00 – 19:00)
- widowisko historyczne „Podró? do przesz?o?ci”
- inscenizacja bitwy "Szwedzi na Karczówce A.D. 1655”

10 maja – niedziela; Klasztor na Karczówce (godz. 11:00)
- polowa Msza ?wi?ta Rycerska, celebrowana przez ksi??y z klasztoru
Pallotynów z Karczówki
- "Piknik artyleryjski”


Komentarze

Dodaj komentarz