.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 11:32,
16 listopad 2018

Wojska cesarskie w Polsce 1657-1660
Data: Sob 21 Lut, 2009
Artyku? omawia dzia?ania posi?kowego korpusu austriackiego na terenie Rzeczypospolitej

Dzia?ania posi?kowego korpusu austriackiego na terenie Rzeczypospolitej nie by?y bynajmniej pasmem cesarskich sukcesów, chocia? bez w?tpienia Austriacy przyczynili si? do zaj?cia Krakowa w 1657 r. Potem jednak?e nie bardzo chcieli opu?ci? tereny Rzeczypospolitej, podczas gdy Polacy ponosili koszty utrzymania cesarskiego korpusu, które by?y bardzo uci??liwe.


Komentarze

Dodaj komentarz