.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 11:20,
16 listopad 2018

II Weekend historyczny we Wroc?awiu
Data: Sob 10 Sty, 2009
Zaproszenie na wargamingowo-historyczn? imprez? styczniow? (23-25) do Wroc?awia

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich mi?o?ników historii, wargamingu, gier historycznych na II Weekend Historyczny, który odb?dzie si? we Wroc?awskiej Pracowni Fantastycznej w terminie 23-25 stycznia. Podczas imprezy odb?d? si? wyk?ady z zakresu historii wojskowo?ci, pokazy, prezentacje gier, turnieje i konkursy. Wst?p na imprez? jest bezp?atny. Ka?dy zainteresowany b?dzie móg? zagra? np. Flames of War, Wahammera historycznego lub w strategiczne gry planszowe: Tide of Iron, Wings of War, Memoire 44 i inne. Dok?adny plan imprezy podajemy poni?ej.Pi?tek 23 stycznia
19.00 - 2.00 - Barbarzy?cy kontra Cywilizacja Warhammer Ancient Battle, Mega bitwa, ka?dy mo?e si? do niej do??czy? i wzi?? udzia? po jednej z dwóch stron - barbarzy?ców - sojusz Germanów, Galów i Brytów lub Cywilizacji - g?ównie wojska Rzymu wspierane kontyngentem Greków.
17.00 - Tide of Iron - prezentacja, nauka gry a potem rozgrywka w drugowojenn? gr? planszow? Tide of Iron
19.00 - Memoire 44 - prezentacja, nauki gry a potem rozgrywka w kolejn? drugowojenn? gr? planszow? - Memoire 44
19.00-2.00 - Wieczór Planszowy, którego tematem przewodnik s? historyczne planszówki i strategie.


Sobota 24 stycznia
10.00-11.30 - Saraceni kontra Krzy?owcy - Warhammer Ancient Battle - Saraceni oblegaj? zamek Krzy?owców, lecz nadci?ga ju? odsiecz krzy?owców.
11.00-12.00 - Wings of War - prezentacja gry planszowej
11.30 - 12.30 - Wyk?ad o spadochroniarzach brytyjskich podczas II W?
12.00 - 13.00 - Memoire 44 - prezentacja gry planszowej
12.30-13.00 - Prezentacja systemu Flames of War
12.30-15.30 - Minikampania Flames of War - 4 sto?y, ci?g po??czonych bitw, my zapewniamy scenariusz, figurki do grania, zapraszamy!
14.00-16.00 - Tide of Iron - prezentacja gry planszowej
15.30-16.30 - Wyk?ad na temat niemieckiego sprz?tu wojskowego i niemieckiej my?li technologicznej podczas II W?


Niedziela 25 stycznia
11.00-12.00 - Konkurs wiedzy o II W?
12.00-18.00 - Turniej Flames of War - armie za 1500 punktów

Wi?cej informacji na www.pracownia.sfan.pl
Je?eli masz jaki? pomys?, chcia?by? przynie?? i pokaza? jak?? gr? lub w jakikolwiek sposób uatrakcyjni? imprez? - pisz: andrzej@sfan.pl


W imieniu organizatorów zapraszamy!


Komentarze

Dodaj komentarz