.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 04:03,
22 paĽdziernik 2018

Pokazy Wargamera w Krakowie
Data: Czw 11 Wrz, 2008
Prezentacja systemu o roboczej nazwie „Ogniem i Mieczem” na Krakowskich B?oniach

W dniach 13 i 14 wrze?nia br. w Krakowie w ramach obchodów 325 rocznicy Odsieczy Wiede?skiej odb?dzie si? szereg imprez kulturalnych zwi?zanych z tym wydarzeniem historycznym. Mi?dzy innymi odb?dzie si? inscenizacja bitwy pod Wiedniem oraz triumfalny wjazd króla Jana III Sobieskiego do Krakowa.


husaria


Wargamer oraz Kieleckie Bractwo Artyleryjskie b?dzie aktywnie uczestniczy? w tych wydarzeniach. Oprócz czynnego udzia?u cz?onków Bractwa i pracowników Wargamera w planowanych inscenizacjach historycznych zorganizujemy pokazy systemu „Ogniem i Mieczem".


Pokazy systemu b?d? si? odbywa? w przerwach pomi?dzy oficjalnymi punktami programu obchodów wiede?skiej victorii. Nasze sto?y do prezentacji b?d? zlokalizowane w obozie historycznym na Krakowskich B?oniach w kwaterach Kielckiego Bractwa Artyleryjskiego.


W trakcie pokazów b?dzie mo?liwo?? porozmawiania z autorami systemu, obejrzenia grafik, modeli do gry etc.


 


Komentarze

Dodaj komentarz