.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ć:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 04:17,
22 paĽdziernik 2018

Przepisy do ?ci?gni?cia
Data: Wt 02 Wrz, 2008
Nowy dzia? na WZ z darmowymi przepisami do ?ci?gni?cia w wersji pdf

Najwi?ksz? bol?czk? wielu pocz?tkuj?cych graczy wargamingowych jest brak dost?pu do przepisów. Dotyczy to bezpo?rednio tak?e Wargaming Zone, gdzie wiele informacji dotyczy systemu NAPOLEONIC WARFARE (NEWBURY RULES), który jednak nie by? szerzej znany. T?umaczenie i uzyskanie zgody autorów na publikacj? systemu nie by?o ?atwe, ale ostatecznie zako?czy?o si? sukcesem (wielkie dzi?ki dla tych, ktrzy zaanga?owali si? w to przedsi?wzi?cie) i teraz system - potocznie zwany przez nas NAPOLEON - jest dost?pny za darmo w formie pdf. Dodatkowo w dziale tak?e uproszczony system do rozgrywek napoleo?skich i wojny krymskiej FAST PLAY RULES for NAPOLEONIC and CRIMEAN WARGAMES (NEWBURY RULES ).


Tym samym mamy nadziej?, ?e nie b?d? to jedyne darmowe przepisy dost?pne na Wargaming Zone. Ch?tnie zamie?cimy tak?e ró?ne systemy autorskie (wargaming historyczny).


 


Komentarze

Czw 04 Wrz, 2008 Pawe? Puzio napisa:
Ale ekstra :-)


Dodaj komentarz