.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:28,
14 listopad 2018

Armia francuska w 1870 roku
Data: Wt 03 Sie, 2004
Artyku? przedstawia organizacj? armii francuskiej w przededniu wojny z Prusami

W zwi?z?ej formie artyku? przedstawia organizacj? wszystkich rodzajw broni regularnej armii francuskiej w przededniu wojny z Prusami. Wspomniano tak?e o innych elementach charakteryzuj?cych wczesn? armi? francusk?: systemie poboru, uzbrojeniu i umundurowaniu. Artyku? mo?na przeczyta? w dziale artyku?y historyczne.

0 komentarzy

Tankowiec
Data: Wt 27 Lip, 2004
Recenzja tankowca C-in-C

C-in-C oferuje modele w szeregu skal. Przedstawiamy recenzj? tankowca w skali 1:2400, produkcji tej firmy.

0 komentarzy

Fregata 40-to dzia?owa
Data: Pon 26 Lip, 2004
Recenzja 40-to dzia?owej fregaty firmy GHQ®

W ofercie firmy GHQ znajdziemy tak?e modele okr?tw z epoki napoleo?skiej. Zapraszamy do dzia?u recenzji, gdzie znajdziecie opis modelu 40-to dzia?owej fregaty.

0 komentarzy

Historia artylerii polskiej
Data: Czw 22 Lip, 2004
Recenzja jednej z trzech fundamentalnych prac seniora polskiej historiografii wojskowej

Trudno, aby kto? interesuj?cy si? histori? wojskowo?ci polskiej nie zna? prac Grskiego. Wspominamy o tym z okazji pojawienia si? na rynku reprintw tych dzie? wydanych przez Wydawnictwo Kurpisz S.A. Ich recenzja znajduje się tutaj.

0 komentarzy

Wojny napoleo?skie
Data: Śr 21 Lip, 2004
Wojny napoleo?skie to rozbudowane zasady, wed?ug ktrych rozgrywamy bitwy napoleo?skie

"Wojny napoleo?skie" oparte s? na angielskich przepisach "Napoleonic Warfare" Newbury Rules, ktre przet?umaczyli?my i rozbudowali?my. Oprcz opisu zalet systemu do tekstu za??czono tak?e jeden z naszych dodatkw zwi?kszaj?cy zasi?g artylerii. Opis znajduje si? w dziale "Przepisy". Zapraszamy.

0 komentarzy

Pomorze 1813 - kampania szkoleniowa
Data: Pi± 16 Lip, 2004
Cz??? I opisu kampanii szkoleniowej rozegranej na obszarze Pomorza

Opis przedstawia g?wne za?o?enia kampanii napoleo?skiej przeprowadzonej w warunkach roku 1813, a tak?e wydarzenia z pierwszych dwch dni dzia?a? bojowych. Pierwsza cz??? przeczyta? mo?na tutaj. Nied?ugo pojawi si? cz??? II opisu.

2 komentarzy

Battle Tactics of Napoleon and His Enemies
Data: Śr 14 Lip, 2004
Recenzja jednej z najlepszych pozycji po?wi?conych taktyce napoleo?skiej

Brent Nosworthy, si?gaj?c do ?rde?, dokonuje analizy taktyki okresu napoleo?skiego. O zaletach tej ksi??ki napisa? Hubert, traktuj?c j? jako pozycj? obowi?zkow? dla zainteresowanych taktyk? tego? okresu. Recenzj? mo?ecie przeczyta? tutaj.

0 komentarzy

Przepisy Clear for Action
Data: Nd 11 Lip, 2004
Opis systemu morskiego dla okresu 1740-1827

System ten, wspomagany komputerowo, jest niezwykle szczeg?owy. Zapraszamy do przeczytania jego rozbudowanego opisu tutaj.

0 komentarzy

Nasze kampanie
Data: Pi± 09 Lip, 2004
Wreszcie pojawi? si? pierwszy artyku? w dziale nasze kampanie

Robert napisa? wst?pny artyku? wyja?niaj?cy, co tak naprawd? kryje si? za sformu?owaniem "nasze kampanie". Wkrtce na WZ pojawi? si? pierwsze fragmenty opracowania po?wi?conego niedawno zako?czonej kampanii, w ktrej Robert by? arbitrem. Artyku? mo?na przeczyta? tutaj. Serdecznie zapraszamy.

0 komentarzy

Polski dystrybutor firmy GHQ®
Data: Wt 06 Lip, 2004
Polskim dystrybutorem znanej i cenionej firmy GHQ® jest firma Wargamer

Do polskiego rynku figurkowych wojennych gier historycznych mo?na w du?ym stopniu odnie?? okre?lenie "?rodek niczego". Na palcach jednej r?ki mo?na policzy? prby dystrybucji i sprzeda?y figurek przeznaczonych do gier wojennych, czy te? systemw przeznaczonych do gier. I wiele palcw pozostanie wolnych. Tym bardziej cieszy fakt, ?e pojawi? si? w Polsce dystrybutor modeli renomowanej firmy GHQ®. Dystrybutorem GHQ® na terenie Polski jest firma Wargamer. Poza pe?n? ofert? modeli GHQ® Wargamer oferuje dwa systemy przepisw do drugiej wojny ?wiatowej, jeden produkcji GHQ, drugim za? jest Mein Panzer produkcji ODGW. Oferta Wargamera obejmuje tak?e ?ywiczne elementy terenu w skali 1:285. Wargamer prowadzi rwnie? aktywn? promocj? hobby organizuj?c turnieje.

0 komentarzy