.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 17:18,
14 listopad 2018

Zadanie taktyczne nr 2
Data: Sob 28 Sie, 2004
Kolejne zadanie taktyczne przygotowane przez Pana Andreasa

Tym razem zadanie sk?ada si? z kilku cz??ci, ktre sukcesywnie b?d? zamieszczane na stronie. Zapraszamy do wsplnej zabawy tutaj.

0 komentarzy

Nowe zdj?cia napoleo?skie
Data: Pi± 27 Sie, 2004
W galerii mo?ecie zobaczy? nowe zdj?cia

Nasza Galeria uleg?a kolejnemu powi?kszeniu. Tym razem dodali?my nowe zdj?cia z okresu wojen napoleo?skich.

0 komentarzy

AAR bitwy napoleo?skiej
Data: Śr 25 Sie, 2004
Omwienie kolejnej bitwy napoleo?skiej

After Action Report dotyczy bitwy napoleo?skiej rozegranej 26.06.2004 r. w Warszawie, na przepisach "Wojny Napoleo?skie". O bitwie opowiada jeden z dwch uczestnicz?cych w niej graczy, ktry jednocze?nie debiutuje na ?amach WargamingZone.

0 komentarzy

Jeszcze o Dniu Wojska Polskiego
Data: Pon 23 Sie, 2004
Fotoreporta? Huberta K?aka i Roberta Sowi?skiego

Fotoreporta? z obchodw Dnia Wojska Polskiego odbytych 15 sierpnia 2004. Poza tekstem wiod?cym napisanym przez Huberta K?aka mo?ecie zobaczy? tak?e zdj?cia dotycz?ce wargamingu i imprez towarzysz?cych wykonanych przez Roberta Sowi?skiego.

0 komentarzy

Zdj?cia modeli GHQ®
Data: Pi± 20 Sie, 2004
W galerii znalaz?y si? zdj?cia modeli GHQ® z II wojny ?wiatowej

W galerii znalaz?y si? nowe zdj?cia modeli firmy GHQ® w skali 1:285. Kilkana?cie zdj?? dotyczy armii niemieckiej, m. in. niemieckich czo?gw i armaty Flak 8,8.

2 komentarzy

Obchody Dnia Wojska Polskiego
Data: Wt 17 Sie, 2004
W niedziel?, 15 sierpnia, w ?azienkach Krlewskich w Warszawie, odby? si? szereg imprez zwi?zanych z obchodami Dnia Wojska Polskiego.

W niedziel?, 15 sierpnia, w ?azienkach Krlewskich w Warszawie, odby? si? szereg imprez zwi?zanych z obchodami Dnia Wojska Polskiego. W ramach obchodw odby? si? turniej systemu Mein Panzer, pokazy systemw Wojny Napoleo?skie (Napoleonic Warfare) i DBR. W obchodach uczestniczy?y rwnie? grupy odtworzeniowe, radioamatorzy, ?ucznicy, swoje umiej?tno?ci prezentowali zwiadowcy wojskowi. Wkrtce zamie?cimy bardziej szczeg?owe sprawozdanie z przebiegu imprezy, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem tematu gier wojennych.

0 komentarzy

A History of The Peninsular War, Volume II
Data: Pon 16 Sie, 2004
Recenzja drugiego tomu klasycznej pracy profesora Omana.

Kontynuujemy recenzj? klasycznego opracowania wojny w Hiszpanii i Portugali. Drugi tom pracy profesora Omana obejmuje okres od stycznia 1809 roku do ko?ca kampanii w rejonie Talavery.

0 komentarzy

Pokazy na ?wi?to Wojska Polskiego
Data: Pi± 13 Sie, 2004
W niedziel?, 15 sierpnia, w ?azienkach Krlewskich w Warszawie odb?d? si? pokazy, zwi?zane ze ?wi?tem Wojska Polskiego.

W niedziel?, 15 sierpnia, w ?azienkach Krlewskich w Warszawie odb?d? si? pokazy, zwi?zane z ?wi?tem Wojska Polskiego. W?rd demonstrowanych systemw znajd? si? Wojny Napoleo?skie, DBx i Mein Panzer. W ramach pokazw odb?dzie si? rwnie? turniej rozgrywany przy pomocy systemu Mein Panzer. Pokazy b?d? si? odbywa? w godzinach 9:00-17:00.
Co do lokalizacji - podajemy link do mapki ?azienek.
Prezentacje odb?d? si? na placu gier i zabaw, to jest w prawym grnym rogu (patrz?c na mapk?), albo inaczej w po?udniowo-wschodnim kra?cu ?azienek,przy wej?ciu od ulicy Podchor??ych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

0 komentarzy

Tarutino 1812
Data: Czw 12 Sie, 2004
Recenzja nowej pozycji Wydawnictwa Bellona

Recenzja nowej ksi??ki Bellony dotycz?cej wojny Napoleona z Rosj? 1812 r. Ksi??ka przedstawia dzieje kampanii od bitwy pod Borodino po bitw? pod Ma?ojaros?awcem i rozpocz?cia odwrotu drog? smole?sk?.

0 komentarzy

14-dzia?owy kuter GHQ®
Data: Sob 07 Sie, 2004
Kolejna recenzja dotycz?ca okr?tw napoleo?skich, tym razem jeden z "drobnoustrojw"

Wojny napoleo?skie na morzu to oczywi?cie nie tylko wielkie liniowce oraz fregaty, ale tak?e ma?e stateczki prowadz?ce "ma?? wojn?". Tym razem recenzja dotyczy niewielkiego kutra firmy GHQ

0 komentarzy