.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:27,
14 listopad 2018

Admira?. ?o?nierz. Bohater. Legenda.
Data: Wt 21 Cze, 2011
Recenzja filmu fabularnego z 2010 roku

Recenzja rosyjskiej produkcji o legendzie „Bia?ych" - admirale Ko?czaku.0 komentarzy

QR Miniatures - Towarzysz i pocztowy kawalerii narodowej
Data: Nd 05 Cze, 2011
Recenzja figur firmy QR Miniatures

Polecaj?ca recenzja figur 15 mm (IK2 i IK3) w wydaniu rodzimego QR Miniatures.0 komentarzy

„...bez d?ugiej strzelby i pa?aszw”
Data: Nd 29 Maj, 2011
Rajtaria w armii Rzeczypospolitej podczas wojny smole?skiej 1632-1634

Omówienie liczebno?ci, organizacji i dzia?a? bojowych rajtarii koronnej i litewskiej w czasie wojny z Moskw? z lat 1632-340 komentarzy

Wargamer na Grenadierze
Data: Pi± 20 Maj, 2011
Wargamer przygotowa? bogata ofert? zwi?zan? m.in. z promocj? systemu Ogniem i Mieczem

Na Grenadierze Wargamer wystawi stoisko firmowe na którym b?dzie obowi?zywa? 10% rabat na wszystkie produkty. Je?li macie ochot? odwiedzi? konwent i poczyni? tam zakupy to z?ó?cie zamówienia poprzez sklep internetowy Wargamera i wszystko z rabatem odbierzecie na miejscu. Rabat oczywi?cie nie ??czy si? z wasz? standardow? zni?k? ani z cenami promocyjnymi wynikaj?cymi z akcji wietrzenia magazynów.


Na Grenadierze nie zabraknie oczywi?cie równie? sztandarowego projektu Wargamera, czyli Ogniem i Mieczem. Oto co przygotowa? Wargamer:


Zabawa wargamingowa S?obodyszcze 1660 – starcie pomi?dzy wojskami Rzeczypospolitej pod bu?aw? Lubomirskiego a kozakami pod wodz? Juraszki Chmielnickiego. Polacy wspierani przez czambu? tatarów b?d? mieli za zadanie dobywa? umocniony tabor kozacki. Uczestnicy zabawy wciel? si? w rol? dowódców polskich pu?ków a sam autor zasad gry Rafa? Szwelicki jako hetman Chmielnicki obejmie dowodzenie nad kozakami. Zabawa b?dzie rozgrywana 2 krotnie w sobot? (od 12 do 14 oraz od 15 do 17) oraz 1 raz w niedziel? pocz?wszy od godz. 11. w zabawie mo?e wzi?? udzia? do 10 osób jednocze?nie.


Nauka zasad gry oraz wprowadzenie do pierwszego poziomu rozgrywania bitew w OiM czyli Podjazdu. Nauka b?dzie prowadzona non-stop w czasie trwania konwentu.


Wszyscy ch?tni b?d? mogli spróbowa? swoich si? w malowaniu figurek do OiM. Wystarczy zg?osi? si? do naszego stanowiska malarskiego. Ka?dy otrzyma darmow? figurk? na której b?dzie móg? po?wiczy? malarski kunszt pod okiem naszego instruktora.


Oprócz tego wszystkiego b?dzie mo?na rzuci? okiem na fragmenty gotowego, z?o?onego podr?cznika do OiM oraz zobaczy? nowe, ?wie?o wyrze?bione modele do OiM w tym tak?e d?ugo oczekiwanych Moskwicinów.


W imieniu Wargamera i organizatorów Grenadiera, zapraszamy!0 komentarzy

Afganistan. Dotkn??em wojny
Data: Pi± 06 Maj, 2011
Recenzja wspomnienia, reporta?u i powie?ci w jednym

Ksi??ka Piotra Langenfelda jeszcze pachnie drukarni?. Na mnie zrobi?a du?e wra?enie. Dlatego j? Wam polecam.0 komentarzy

VI Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER.
Data: Pi± 06 Maj, 2011
Za?oga WZ zaprasza na Grenadiera

 


Za?oga Wargaming Zone przypomina, ?e w dniach 21-22 maja 2011 r. odb?dzie si? w Warszawie szósta ju? edycja imprezy po?wi?conej szeroko rozumianemu wargamingowi historycznemu: VI Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER.


W tym roku - ju? po raz drugi - impreza organizowana jest na terenie CYTADELI WARSZAWSKIEJ - PAWILON X (ul. Skaza?ców 25, wej?cie od strony Bramy Strace?)


Na GRENADIERZE.


Oczywi?cie poza szerok? ofert? wargamingow? dla pocz?tkuj?cych i weteranów, odbywa? si? b?d? tak?e pokazy grup rekonstrukcyjnych (ich spis zamie?ci? Robert na naszym forum), toczone b?d? rozgrywki gier planszowych i serwowana b?dzie grochówka :).


Cytadela 21 - 22 maja 2011 r.


Sobota 10.00 - 18.00


Niedziela 10.00 - 16.00


Wjazd jak zwykle jest za darmo. W imieniu organizatorów Grenadiera zapraszamy.


Wi?cej na facebook-u i na oficjalnej, stale aktualizowanej, stronie imprezy.


 0 komentarzy

Max Manus. Cz?owiek wojny
Data: Pon 18 Kwi, 2011
Tym razem s?owo o norweskim filmie wojennym opartym na faktach

Recenzja filmu o liderze norweskiego ruchu oporu0 komentarzy

Do szar?y marsz, marsz… Studia z dziejw kawalerii. Tom I.
Data: Nd 06 Mar, 2011
Recenzja pracy zbiorowej (t. I) po?wi?conej nowo?ytnej kawalerii.

Zamieszczamy kolejn? recenzj?. Tym razem proponujemy "Do szar?y marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii. Tom I." napisan? pod redakcj? Tomasza Smoli?skiego.0 komentarzy

Hajda na Lachw!
Data: Nd 20 Lut, 2011
Scenariusz osadzony w realiach 1648 r.

Scenariusz do przepisów „Od Konstantynopola do Wiednia" rozegrany w Niepo?omicach w dniu 12 lutego 2011 r.0 komentarzy

The Battle of Borodino
Data: Nd 20 Lut, 2011
Recenzja angielskoj?zycznej pozycji wydawnictwa Pen & Sword

Kolejna recenzja ksi??ki angielskoj?zycznej, b?d?cej studium bitwy pod Borodino z rosyjskiego punktu widzenia.0 komentarzy