.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:28,
14 listopad 2018

Armia pruska w 1870 roku
Data: Śr 22 Wrz, 2004
Charakterystyka armii pruskiej przed wojn? z Francj?

Tym razem Pawe? Zatryb przedstawia nam organizacj?, uzbrojenie oraz umundurowanie armii pruskiej. Artyku? zawiera omwienie podstawowych rodzajw broni oraz wojsk rezerwowych w przededniu wybuchu wojny z Francj?. Zapraszamy do dzia?u artyku?y historyczne.

0 komentarzy

Kolejne zdj?cia
Data: Nd 19 Wrz, 2004
Dzi? pojawi?y si? zdj?cia okr?tw

W galerii zamieszczone s? nowe zdj?cia okr?tw z okresu II Wojny ?wiatowej oraz dwa nowe zdj?cia ?aglowcw z epoki napoleo?skiej.

0 komentarzy

Nowe zdj?cia
Data: Sob 18 Wrz, 2004
Zdj?cia krzy?owcw i saracenw

W galerii zamie?cili?my seri? zdj?? figurek krzy?owcw oraz saracenw. Zapraszamy do ich obejrzenia...

0 komentarzy

Recenzja nowej ksi??ki o husarii
Data: Śr 15 Wrz, 2004
Recenzja niedawno wydanej pozycji "Fenomen husarii"

Obok ksi??ki "Fenomen husarii" nie mo?na przej?? oboj?tnie. Dariusz Domagalski recenzuje t? ciekaw? pozycj? o naszej chlubie narodowej, wskazuj?c na zalety i wady ksi??ki.

1 komentarzy

Zdj?cia okr?tw
Data: Nd 12 Wrz, 2004
?aglowce z epoki napoleo?skiej

Na razie bardzo skromnie, ale z czasem b?dzie ich na pewno przybywa?. Na pocz?tek w roli g?wnej Vanguard i Victory. Zapraszamy do galerii...

0 komentarzy

Nowo?ci u Wargamer'a
Data: Czw 09 Wrz, 2004
W ofercie firmy Wargamer pojawi? si? szereg nowo?ci.

W ofercie firmy Wargamer pojawi?y si? interesuj?ce nowow?ci. Poza poszerzeniem oferty makiet, pojawi? si? szereg gier planszowych i systemw gier wojennych wydanych przez Clash of Arms. Nas szczeglnie zainteresowa?o pojawienie si? w ofercie systemu Harpoon 4, ktry jest jednym z systemw rodziny Admiralty Trilogy, obejmuj?cej poza wspomnianym systemem rwnie? Command at Sea (druga wojna ?wiatowa), oraz Fear God and Dreadnought (pierwsza wojna ?wiatowa). Harpoon 4 jest najnowszym wydaniem systemu, znanego te? ze swojej wersji komputerowej, przeznaczonego dla symulacji walk morskich w okresie po drugiej wojnie ?wiatowej. Jest to bez w?tpienia najdok?adniejszy i najbardziej zaawansowany z systemw dost?pnych obecnie na rynku (mo?e warto nadmieni?, ?e eksport wersji komputerowej Harpoon 3 Pro wymaga w Stanach Zjednoczonych uzyskania licencji eksportowej, a wersja ta jest faktycznie u?ywana przez niektre marynarki wojenne do szkolenia personelu...). Co prawda w ofercie Wargamera system opisano jako gr? planszow?, jednak?e rozgrywka przy jego pomocy mo?e odbywa? si? tak samo dobrze z u?yciem ?etonw jak i modeli (a te drugie wygl?daj? niew?tpliwie ?adniej..., czy musz? jeszcze przypomina?, ?e GHQ ma bardzo szerok? ofert? modeli okr?tw w skali 1:2400?), tym bardziej, ?e pole gry nie jest w ?aden formalny sposb podzielone na heksy, czy inne obszary. Pozostaje mie? nadziej?, ?e do oferty firmy Wargamer do??cz? wkrtce pozosta?e systemy z rodziny Admiralty Trilogy.

0 komentarzy

Armia rosyjska w przededniu wojny krymskiej
Data: Śr 08 Wrz, 2004
Organizacja i uzbrojenie armii rosyjskiej

Kontynuujemy omawianie organizacji i uzbrojenia armii uczestnicz?cych w wojnie krymskiej. Tym razem Pawe? Zatryb przedstawia nam armi? rosyjsk? - jej organizacj?, uzbrojenie, kadr? oficersk?, s?abe i silne strony.

0 komentarzy

Zadanie taktyczne nr 2 cz??? II
Data: Wt 07 Wrz, 2004
Cz??? II zadania numer 2

Druga cz??? zadania dotyczy szczebla dywizji. Przed dowdc? korpusu i dywizji postawiono kolejne zadania... Zadanie znajduje si? tutaj.

0 komentarzy

Pomorze 1813 - kampania szkoleniowa cz. II
Data: Nd 05 Wrz, 2004
Druga cz??? opisu kampanii szkoleniowej

W drugiej cz??ci opisu poznajemy wydarzenia z 3, 4 i 5 dnia kampanii. Oprcz tego na ko?cu artyku?u dost?pny jest szczeg?owy opis kampanii (ponad 60 stron w wordzie) spakowany w zipie i gotowy do pobrania.

0 komentarzy

Armia brytyjska w przededniu wojny krymskiej
Data: Śr 01 Wrz, 2004
Artyku? omawia organizacj?, uzbrojenie i umundurowanie armii brytyjskiej

Pierwszy z artyku?w po?wi?cony wojnie krymskiej. Pawe? Zatryb przedstawia nam w zarysie organizacj?, umudnurowanie i uzbrojenie armii brytyjskiej w przededniu wybuchu konfliktu, a tak?e sk?ad Korpusu Ekspedycyjnego oraz jego kadr? dowdcz?.

0 komentarzy