.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 17:12,
14 listopad 2018

Rodzaje wojsk w systemie DBA
Data: Nd 24 Paź, 2004
Krtka informacja o rodzajach wojsk w systemie DBA. Swego rodzaju oglne kompendium

Poniewa? w najbli?szym czasie na ?amach Wargaming Zone pojawi sie seria raportw pobitewnych dotycz?ca systemu DBA pira Jarka Kocznura proponujemy zapozna? si? z krtkim kompendium na temat rodzajw wojsk w tym systemie. Tym ktrzy nie znaj? specyfiki tych przepisw b?dzie potem ?atwiej analizowa? raporty po bitwach, gdzie Jarek pos?uguje si? m. in. licznymi skrtami. Tym samym Jarek debiutuje na naszej stronie rozszerzaj?c zakres tematyczny raportw z naszych rozgrywek poza epok? napoleo?sk?. W najbli?szym czasie dwa raporty dotycz?ce bitew staro?ytnych armii.

0 komentarzy

Plany rozbudowy serwisu
Data: Pi± 15 Paź, 2004
W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? sugestiami, planujemy zmiany w funkcjonalno?ci strony

W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? sugestiami, planujemy zmiany w funkcjonalno?ci strony. Podstawow? planowan? zmian? jest dodanie forum. Wst?pny projekt przewiduje jego podzia? na trzy dzia?y: dotycz?cy zagadnie? historycznych z podzia?ami tematycznymi, dotycz?cy wargamingu, technik malowania figur i modeli oraz tzw. off topic. Planujemy rwnie? wprowadzenie dzia?u zawieraj?cego informacje o klubach/grupach wargamingowych. Prosimy o sugestie i komentarze zwi?zne ze wspomnianymi planami rozbudowy. Jak rwnie? sugestie innych rozszerze? serwisu (oczywi?cie nie oznacza to, ?e ka?d? z tych sugestii b?dziemy w stanie wykona? ;-) ).

4 komentarzy

Konkurs na scenariusz
Data: Czw 14 Paź, 2004
Konkurs na najlepszy scenariusz do systemu Mein Panzer

W imieniu w?asnym, a przede wszystkim firmy Wargamer i dzia?u Bitewniaki serwisu Poltergeist - organizatorw konkursu - zapraszamy Was do udzia?u w konkursie, polegaj?cym na opracowaniu scenariusza, ktry mg?by zosta? wykorzystany w grze Mein Panzer.
Wszystkie szczeg?y i warunki dotycz?ce konkursu mo?ecie przeczyta? na stronie Wargamera, do ktrej zapraszamy. Dla autorw najlepszych prac przewidziane s? oczywi?cie nagrody.
Szczeg?y konkursu znajdziecie na stronie wargamera.

0 komentarzy

O wargamingu w radio
Data: Pon 11 Paź, 2004
Audycja radiowa po?wi?cona grom wojennym

Dzi? w godzinach 20-23 w rozg?o?ni radiowej Radiostacja odb?dzie si? audycja po?wi?cona hobby jakim s? gry bitewne. Do mikrofonw "dorwie si?" Sosna z ramienia Wargamera i Maciek z ramienia Klubu Mi?o?nikw Gier Strategicznych i Bitewnych przy Domu Wojska Polskiego w Warszawie.
Opowiemy troch? o naszej ?yciowej pasji, czyli ma?ych ?o?nierzykach i postaramy si? przybli?y? to arcyciekawe hobby szerszemu gremium s?uchaczy. W czasie audycji skupimy si? zw?aszcza na historycznych grach bitewnych na przyk?adzie gry Mein Panzer. Mamy nadziej?, ?e ta audycja oraz inne dzia?ania, ktre b?dziemy podejmowa? w nied?ugim czasie przyczyni? si? do popularyzacji wargamingu w Polsce.
Serdecznie zapraszamy do odbiornikw!

3 komentarzy

Powstanie Mahdiego
Data: Pon 11 Paź, 2004
Kolejna recenzja ksi??ki Bellony

Jeszcze jedna recenzja nowo?ci wydawniczej Bellony. Tym razem tematem recenzowanej ksi??ki jest powstanie Mahdiego.

0 komentarzy

Koronowo 1410
Data: Pi± 08 Paź, 2004
Recenzja dotyczy jednej z najnowszych pozycji Bellony

Ksi??ka Piotra Derdeja opisuje dzia?ania wojsk polsko-litewskich po bitwie grunwaldzkiej, obl??enie Malborka, wreszcie sam? bitw? pod Koronowem. Pawe? Zatryb w przyst?pny sposb omawia walory ksi??ki.

0 komentarzy

S?owo o systemie DBA
Data: Nd 03 Paź, 2004
Tym razem przygl?damy si? przepisom De Bellis Antiquitatis

Co to jest DBA? Jakie s? zalety i wady tych zasad? Odpowiedzi w artykule Rafa?a Kondratowicza, ktry debiutuje na ?amach Wargaming Zone. Zapraszamy do dzia?u przepisy...

0 komentarzy

II turniej systemu DBA
Data: Czw 30 Wrz, 2004
Zaproszenie na II turniej DBA w dniach 23 i 24 pa?dziernika w Warszawie

W tym roku na III Turnieju Gier Bitewnych BAZYLISZEK 2004 organizowanym przez Stowarzyszenie Mi?o?nikw Gier Strategicznych "Bazyliszek", ktry odb?dzie si? 23 i 24 pa?dziernika w Warszawie, rozegrany zostanie II Polski Turniej Historycznych Gier Bitewnych w systemie DBA, czyli De Bellis Antiqitatis. Organizator turnieju, Jarek Kocznur, zaprasza do udzia?u wszystkich ch?tnych. Nawet je?li nigdy nie s?yszeli?cie o tych przepisach warto przyj?? na turniej. Przepisw mo?na si? naprawd? szybko nauczy?. Je?li chcecie si? zg?osi? do udzia?u albo zapyta? o co?, piszcie bezpo?rednio na adres organizatora turnieju: jkk@acn.waw.pl.
Szczeg?owe informacje o turnieju znajduj? si? tak?e na stronie http://www.bazyliszek.rsc.pl/.

0 komentarzy

Przepisy Horse, Foot and Guns
Data: Śr 29 Wrz, 2004
Krtka charakterystyka zasad dotycz?cych wojen napoleo?skich

Tym razem pod lup? bierzemy przepisy napoleo?skie Horse, Foot and Guns, przeznaczone do rozgrywania bardzo du?ych star?, przy ma?ej ilo?ci u?ywanych figurek. Tym samym na ?amach Wargaming Zone debiutuje Janek Snopkiewicz z ?odzi. Zapraszamy do dzia?u przepisy...

0 komentarzy

Ostatnia cz??? zadania nr 2
Data: Nd 26 Wrz, 2004
Cz??? III zadania taktycznego nr 2

Ostatnia cz??? zadania do rozwi?zania, tym razem na najni?szym szczeblu operacyjnym. Poni?sze zadanie zosta?o rozegrane taktycznie na jednym ze spotka? w Niepo?omicach. W nied?ugim czasie by? mo?e doczekamy si? jego opisu, a na razie zapraszamy do zabawy tutaj...

0 komentarzy