.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:28,
14 listopad 2018

II Warszawski Turniej DBA na Bazyliszku.
Data: Nd 07 Lis, 2004
Krtki opis warszawskiego turnieju DBA rozegranego na tegorocznym Bazyliszku.

Do wiadomo?ci napisanej przez Paw?a Zatryba o tegorocznym Bazyliszku do??czamy obiecany tekst sporz?dzony przez Jaros?awa Kocznura. Do krtkiego opisu do??czyli?my tak?e kilka zdj?? ilustruj?cych to wydarzenie. Zapraszamy do dzia?u imprezy.

1 komentarzy

Artyleria szwedzka za panowania Gustawa II Adolfa
Data: Sob 06 Lis, 2004
Artyku? charakteryzuje artyleri? szwedzk? z okresu 1627-1632

Reformy Gustawa II Adolfa w du?ej mierze dotyczy?y tak?e artylerii. W artykule znajdziecie krtk? informacj? na czym te reformy polega?y i dlaczego artyleria szwedzka wybija?a si? warto?ci? bojow? ponad inne. Zapraszamy do dzia?u artyku?y historyczne.

0 komentarzy

Nowy dzia? z kontaktami
Data: Sob 06 Lis, 2004
Jak zapewne zauwa?yli?cie na stronie pojawi? si? nowy dzia?

Nowy dzia?, ktry zatytu?owali?my kluby/gracze ma na celu prezentowanie mniej lub bardziej oficjalnych klubw, pracowni i grup mikromodelarskich i wargamingowych w naszym kraju. Chcemy tak?e, aby znalaz?y si? tutaj kontakty prowadz?ce do grup ca?kiem nieformalnych, ale zajmuj?cych si? wargamingiem. Mog? to by? nawet kilkuosobowe grupy graj?ce w sklepach modelarskich, w domach itp. W tym dziale chcemy utworzy? mapk? miejsc, gdzie mo?na pobawi? si? w wargaming. Zach?camy wszystkich do wysy?ania informacji do Redakcji poprzez podstron? "kontakt" lub opcj? "zamie?? artyku?" z bocznego panelu.

1 komentarzy

Egipcjanie i Hetyci w galerii
Data: Śr 03 Lis, 2004
W galerii znalaz?y si? obiecane armie staro?ytne - Egipcjanie i Hetyci z okresu bitwy pod Kadesh.

Bitwa pod Kadesh, rozegrana ok. 1275 roku, pomi?dzy armi? Nowego Krlestwa Egiptu a armi? Imperium Hetyckiego jest godna uwagi. Przy okazji ogl?dania zdj?? wozw bojowych, warto wspomnie?, ?e szacuje si?, i? w bitwie pod Kadesh mog?o by? nawet 3,5 tysi?ca wozw bojowych. Zapraszamy do galerii.

0 komentarzy

III Turniej Gier Bitewnych BAZYLISZEK 2004
Data: Wt 02 Lis, 2004
Kilka s?w o turnieju bitewnych gier historycznych i fantasy, ktry mia? miejsce 24 pa?dziernika w Warszawie.

Kilka zda? wprowadzaj?cych na temat turnieju sporz?dzi? Pawe? Zatryb. Znacznie szerszy opis wydarze? pod k?tem turnieju DBA ju? wkrtce. Zapraszamy do dzia?u imprezy...

0 komentarzy

Vicksburg 1862-1863
Data: Wt 02 Lis, 2004
Recenzja nowej pozycji Wydawnictwa Bellona

Pod lup? bierzemy kolejn? nowo?? Bellony. Tym razem jest to bodaj sidma z kolei ksi??ka Jaros?awa Wojtczaka w serii Historyczne Bitwy. Krtk? recenzj? ksi??ki Vicksburg 1862-1863 sporz?dzi? Pawe? Zatryb.

0 komentarzy

Rowi?zanie taktyczne zadania nr 2
Data: Pon 01 Lis, 2004
Prba rozegrania starcia w oparciu o przes?anki zawarte w cz. III zadania taktycznego nr 2

Z pewnym op?nieniem publikujemy wreszcie raport bitewny ze starcia rozegranego 11 wrze?nia w Niepo?omicach. Rozgrywka by?a prb? rozwi?zania zadania nr 2 w jego taktycznej cz??ci (cz. III). Zainteresowanych zapraszamy do dzia?u nasze rozgrywki.

0 komentarzy

Koronowo po raz drugi
Data: Pi± 29 Paź, 2004
Przedstawiamy nieco innne spojrzenie na ksi??k? Koronowo 1410

Recenzja jest oczywi?cie subiektywn? ocen? i nie ma powodw by ta sama ksi??ka nie budzi?a r?nych emocji. Wracamy do ksi??ki Bellony pt. Koronowo 1410 przedstawiaj?c zupe?nie inn? jej ocen?. W ten spsob rozbudowujemy nasz dzi?? recenzje daj?c Czytelnikowi jeszcze wi?ksz? wiedz? dotycz?c? poszczeg?nych ksi??ek.

2 komentarzy

Nowe zdj?cia w galerii
Data: Śr 27 Paź, 2004
Kilkana?cie nowych zdj?? ze ?redniowiecza oraz wsp?czesnych

Do galerii dodali?my seri? zdj?? z okresu tzw. Wojny Stuletniej (armia angielska oraz francuska), a tak?e zdj?cia Talibw. Na ?amach galerii debiutuj? figurki z kolekcji Rafa?a Kondratowicza. Wkrtce nowe zdj?cia armii staro?ytnych.

0 komentarzy

Klasyfikacja oddzia?w w systemie Wojny Napoleo?skie
Data: Wt 26 Paź, 2004
Krtki artyku? omawiaj?cy charakterystyk? wojsk w systemie Wojny Napoleo?skie

Artyku? o wojskach w DBA maj?cy u?atwi? czytanie raportw z bitew, wykaza? konieczno?? sporz?dzenia podobnego kompendium tak?e dla innych przepisw. Ten artyku? t? luk? wype?nia i w zamiarze autora ma u?atwi? czytanie raportw z bitew napoleo?skich rozgrywanych w systemie Wojny Napoleo?skie.

0 komentarzy