.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 17:21,
14 listopad 2018

Malta 1565
Data: Śr 24 Lis, 2004
Recenzja nowo?ci wydawniczej Bellony

Przedstawiamy kolejn? recenzj? ksi??ki Bellony z serii "Historyczne Bitwy".

0 komentarzy

Hiszpanie kontra Holendrzy - sprawozdanie z bitwy w systemie "Pistolado!"
Data: Sob 20 Lis, 2004
Bitwa z okresu renesansu rozegrana w systemie Pistolado

Bitwa toczona by?a w systemie "Spanish Fury, Battle! -Or-Pistolado!" Rozgrywka by?a jednocze?nie testem tego systemu. Zapraszamy do dzia?u Nasze rozgrywki.

0 komentarzy

Problemy techniczne
Data: Pi± 19 Lis, 2004
Prezpraszamy za problemy techniczne

Jak zapewne wielu z Was zauwa?y?o przez pewien czas nie byli?my dost?pni. Wynika?o to z niezale?nych od nas problemw technicznych. Mamy nadziej?, ?e takie niedogodno?ci nie b?d? si? ju? powtarza?.

1 komentarzy

Bitwa Egipcjan z Nubijczykami
Data: Nd 14 Lis, 2004
Opis bitwy w systemie DBA

Drugi ju? opis bitwy rozegranej w systemie DBA. Tym razem walczy?y armie egipska i nubijska.

0 komentarzy

Kawaleria polska
Data: Pi± 12 Lis, 2004
Figurki kawalerii polskiej z 1939 roku

Recenzja dotyczy produktw firmy SHQ w skali 20 mm.

0 komentarzy

?agle firmy Langton
Data: Pi± 12 Lis, 2004
Recenzja ?agli firmy Langton Miniatures

Krtki opis ?agli z oferty firmy Langton Miniatures do okr?tw napoleo?skich w skali 1:1200.

0 komentarzy

Raport z bitwy rozegranej w systemie DBA
Data: Czw 11 Lis, 2004
Bitwa mi?dzy Macedo?czykami a Spartanami

W?rd naszych raportw po bitwach pojawia si? pierwszy opis bitwy rozegranej w systemie DBA. Przeciwnikami by?y armie sparta?ska i macedo?ska. Wkrtce kolejny opis staro?ytnej batalii stoczonej w tym systemie. Zapraszamy do dzia?u nasze rozgrywki.

0 komentarzy

Amunicja artyleryjska w systemie Wojny Napoleo?skie
Data: Czw 11 Lis, 2004
Amunicja artyleryjska nie tylko w uj?ciu przepisw

Artyku? o amunicji artyleryjskiej w uj?ciu historycznym oraz konkretnych przepisw - Wojny Napoleo?skie. Tekst mo?e zainteresowa? zarwno graj?cych w ten system, jak tak?e zainteresowanych okresem, gdy? oparty jest na interesuj?cej literaturze. Zapraszamy do dzia?u przepisy.

0 komentarzy

Nowo?ci w ofercie GHQ®
Data: Czw 11 Lis, 2004
W katalogu GHQ® pojawiaj? si? nowe interesuj?ce produkty

Po wprowadzeniu do produkcji polskiej taczanki z 1939 (mamy nadziej? przedstawi? wkrtce recenzje produktw GHQ® dotycz?cych 1939 roku), GHQ® kontynuuje poszerzanie swojej oferty. Do recenzowanego ju? na naszych ?amach De Ruyter’a do??czy?a Java (ktrej recenzj? mamy nadziej? wkrtce przedstawi?), a najnowsz? nowo?ci? wydawnicz? w zakresie floty holenderskiej s? niszczyciele klasy Van Ghent. Na pocz?tek przysz?ego roku planowane jest wydanie kr??ownika Tromp i niszczycieli Galen.

0 komentarzy

Forum
Data: Śr 10 Lis, 2004
Na Wargaming Zone pojawi?o si? wreszcie forum

Uda?o nam si? wreszcie uruchomi? nowy dzia? - forum. Zakres tematw jest bardzo szeroki: od historii poczynaj?c, poprzez zagadnienia dotycz?ce wargamingu, a na lu?nych tematach ko?cz?c. Wszystkich, ktrzy maj? ochot? na nim porozmawia? zapraszamy.

0 komentarzy