.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:39,
19 paĽdziernik 2018

ELEYN MAGYAR! (w?g.: Niech ?yj? W?gry)
Data: Nd 13 Lut, 2005
Raport z bitwy rozegranej w realiach 1849 roku

Opisana rozgrywka odby?a si? 15 stycznia 2005 r. w klubie przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie. Za?o?enia scenariusza oparto na opisach walk toczonych pomi?dzy armiami austriack? i w?giersk? w okresie ofensywy austriackiej w zimie 1849 r.

0 komentarzy

Moskwa 1612
Data: Czw 10 Lut, 2005
Nowo?? Bellony z serii Historyczne Bitwy

Po d?u?szej bezczynno?ci prezentujemy recenzj? kolejnej nowo?ci z serii Historyczne Bitwy. Tym razem Pawe? Zatryb recenzuje ksi??k? Tomasza Bohuna, omawiaj?c? ciekawe zmagania polsko-rosyjskie z ko?cowego okresu "dymitriad".

0 komentarzy

System Mein Panzer
Data: Pi± 28 Sty, 2005
Krtki opis przedstawiaj?cy system do rozgrywania walk w XX wieku

Przedstawiciel firmy WARGAMER i polski dystrybutor produktw GHQ® omawia przepisy Mein Panzer, osadzone w realiach XX wieku.

0 komentarzy

Przepisy Napoleonic Principle of War
Data: Pon 24 Sty, 2005
Krtki opis systemu do bitew napoleo?skich

Artyku? zawiera podstawowe informacje o przepisach Napoleonic Principle of War (Napoleo?ski system Wojny), ktrych autorem jest T. M. Penn. Zasady te, jak mwi sam tytu?, przeznaczone s? do rozgrywania bitew w epoce napoleo?skiej. Zapraszamy do dzia?u przepisy.

0 komentarzy

Zdj?cia z bitwy staro?ytnej
Data: Śr 19 Sty, 2005
Zdj?cia przedstawiaj? wojownikw egipskich i nubijskich

Przedstawiono fragment bitwy mi?dzy wojownikami egipskimi i nubijskimi z okresu ?redniego pa?stwa 2119-1794 p.n.e. W systemie DBA s? to armie nr I/3 Nubia 3000-1480 r. p.n.e. i I/2a Wczesny Egipt 3000-1640 r. p.n.e. Wszystkie figurki s? w skali 15 mm, z firm Gladiator i Essex. Modele i malowanie zgodnie z przedstawieniami na malowid?ach z grobw w Beni-Hasan, Mier i El Berseh.

0 komentarzy

Oglnopolski Przegl?d Modelarstwa Redukcyjnego 2004
Data: Czw 13 Sty, 2005
Seria zdj?? dotycz?ca przegl?du modeli redukcyjnych

Opisywana impreza nie jest w zasadzie imprez? wargamingow?, ale w praktyce ma pewne do?? istotne zwi?zki z grami wojennymi (wargamingiem). Imprez? zorganizowano w warszawskim Muzeum Techniki. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z tego wydarzenia.

0 komentarzy

Wojsko hiszpa?skie w 1808 r.
Data: Pon 10 Sty, 2005
Krtka charakterystyka armii hiszpa?skiej w przededniu wojny z Napoleonem

Uzupe?niaj?c informacje zawarte w ksi??ce ,,Bitwa pod Talavera de la Reina” autor opisa? organizacj? armii hiszpa?skiej w momencie wybuchu wojny z napoleo?sk? Francj?.

0 komentarzy

Albuera 1811
Data: Czw 06 Sty, 2005
Recenzja ksi??eczki z serii Bitwy-Kampanie-Wojny

Zapraszamy do przeczytania nowej recenzji dotycz?cej ksi??eczki z serii Bitwy-Kampanie-Wojny. Seria wydawana jest przez Wydawnictwo Bellona.

0 komentarzy

Pistolado! - po raz drugi
Data: Nd 02 Sty, 2005
Informacja na temat drugiej bitwy Hiszpanw z Holendrami

Niniejszy artyku? nie jest wprawdzie pe?nym raportem, a raczej krtk? informacj? na temat bitwy, zamieszczamy go jednak w dziale raporty z bitew a nie w dziale przepisy. Prawdopodobnie wkrtce w dziale przepisy znajdzie si? szerszy artyku? na temat przepisw Spanish Fury, Battle! -or-Pistolado, z drugiej strony niniejszy tekst w du?ej mierze zwi?zany jest z raportem o wcze?niejszej bitwie.

0 komentarzy

Bitwa pod Wethau
Data: Śr 29 Gru, 2004
Raport z bitwy napoleo?skiej

Po ?wi?tecznej przerwie z przyjemno?ci? prezentujemy Wam kolejny raport pobitewny. Tym razem jest to kolejna bitwa napoleo?ska rozgrywana w systemie Wojny Napoleo?skie. Podstaw? scenariusza by?a historyczna bitwa pod Wethau.

0 komentarzy