.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:28,
14 listopad 2018

Podr?cznik OiM
Data: Pi± 25 Lis, 2011
Mo?na lubi? b?d? nie lubi? firmy Wargamer, ale obok wydania bogato ilustrowanego podr?cznika do systemu OiM nie mo?na przej?? oboj?tnie. Zw?aszcza na naszym rodzimym, przecie? do?? "skromnym", rynku wargamingowym.

O pojawieniu si? niebawem na rynku podr?cznika OiM ju? anonsowali?my. Tym razem proponujemy dwa linki zwi?zane z tematem.
Pierwszy link prowadzi nas do dodatkowych informacji o podr?czniku i samym systemie.
http://www.bitewniaki.gildia.pl/news/2011/11/premiera_gry_strategicznej_ogniem_i_mieczem
Drugi link prowadzi do wywiadu z Konradem Sosi?skim, szefem firmy Wargamer i dumnym ojcem projektu OiM.
http://www.literatura.gildia.pl/wywiady/rozmowa-z-konradem-sosinskim-o-grze-ogniem-i-mieczem
Gratulujemy wytrwa?o?ci w realizacji projektu - figurek oraz zasad. Finis coronat opus (koniec wie?czy dzie?o) - wydanie podr?cznika niew?tpliwie wie?czy pewien etap prac nad systemem.1 komentarzy

Podr?cznik Ogniem i Mieczem
Data: Czw 17 Lis, 2011
Informacje Wargamera dotycz?ce podr?cznika do Ogniem i Mieczem

Czas rozpocz?? przedsprzeda? podr?cznika - donosi triumfalnie Wargamer.

Podr?cznik do gry Ogniem i Mieczem, bo o nim mowa, liczy ok. 400 kolorowych stron formatu A4. Ksi??ka ma tward? opraw?, jest szyta oraz wydrukowana na specjalnym spulchnianym papierze. Wargamer ma nadziej?, ?e pozwoli to cieszy? si? graczom ksi??k? jak najd?u?ej i to w warunkach intensywnego u?ytkowania w domowym zaciszu oraz na licznych turniejach.

Podr?cznik zawiera:

  • Bogato ilustrowane zasady gry z licznymi diagramami i przyk?adami sytuacji maj?cych miejsce w grze.
  • Poradnik malarski i modelarski o przygotowaniu modeli do gry, który pomo?e wam w ?atwy i przyjemny sposób przyszykowa? wasze armie na pola bitew.
  • Scenariusze do rozgrywania potyczek oraz zasady do rozgrywania walnych bitew z udzia?em wielu regimentów.
  • Opowiadania wprowadzaj?ce w klimat gry.
  • Liczne ilustracje wiod?cych polskich grafików.
  • Zdj?cia grup rekonstrukcji historycznej z Polski i z zagranicy.
  • Pierwszy suplement do gry „Ogniem i Mieczem - Rzeczpospolita w p?omieniach 1648 - 1676" zawieraj?cy opisy historyczne, statystyki jednostek oraz struktury armii nast?puj?cych walcz?cych stron: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Królestwo Szwecji, Kozaczyzna Zaporoska, Imperium Osma?skie, Chanat Krymski, Carstwo Rosyjskie.

Cena detaliczna podr?cznika to 159 z?.

Zamawiaj?c podr?cznik w przedsprzeda?y mo?ecie go naby? w specjalnie obni?onej cenie - 149 z?. Dodatkowo za?, do ka?dego sprzedanego w czasie przedsprzeda?y podr?cznika, Wargamer dok?ada zestaw unikalnych modeli przygotowanych na premier? gry. B?d? to bohaterowie trylogii Henryka Sienkiewicza.

Warunkiem uzyskania ceny przedsprzeda?owej oraz figurek promocyjnych jest dokonanie przedp?aty ceny ksi??ki na konto bankowe Wargamera. Informacje na ten temat b?d? rozsy?ane w odpowiedzi na z?o?one przez Was zamówienia. Osoby posiadaj?ce karty rabatowe Wargamera uzyskaj? oczywi?cie dodatkowy rabat naliczony od ceny przedsprzeda?owej.

Premiera gry b?dzie mia?a miejsce w sobot? 26 listopada br. w czasie Targów Ksi??ki Historycznej w Warszawie. Miejscem tegorocznej edycji targów b?d? Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim. Sprzeda? podr?cznika rozpoczniemy dok?adnie o godz. 12.00.

Wysy?ka podr?cznika do osób, które zamówi?y go w przedsprzeda?y rozpocznie si? w poniedzia?ek 28 listopada (kurier Patron Service). Oczywi?cie osoby, które zamówi?y podr?cznik w przedsprzeda?y, b?d? mog?y go odebra? osobi?cie ju? 26 listopada na premierze w czasie Targów Ksi??ki Historycznej, na które przy okazji serdecznie Was zapraszamy.

Podr?czniki trafi? do sklepów po 28 listopada.0 komentarzy

Krwawa Nasirija 2003
Data: Sob 01 Paź, 2011
AAR z bitwy rozegranej w systemie Force on Force

Starcie rozegrano na Polach Chwa?y (2011), w kilkuosobowym, polsko-czeskim gronie. Scenariusz osadzony zosta? w realiach kampanii w Iraku w 2003 roku (scenariusz nr 3 z suplementu Osprey Force on Force "Road to Baghdad - CAAT fight at An Nasiriyah").


 0 komentarzy

Listopad 2010 w Pradze
Data: Wt 13 Wrz, 2011
Raport pobitewny - Talavera

Zapraszamy do kolejnego raportu pobitewnego. Tym razem "odtworzona" bitwa pod Talaver? rozegrana jesieni? zesz?ego roku w Czechach.0 komentarzy

Polecamy rodzimy blog Codename:Wargaming
Data: Pon 08 Sie, 2011
Kiedy w wakacje pada, niektre armie si? zbroj?...

Polecamy wspólny blog wargamingowców zwi?zanych tak?e z Wargaming Zone i aktywnych na naszym forum pod wielce wymown? nazw? - Codename: Wargaming.
Czas wakacji to dobry moment na zrobienie kilku zdj?? na Westerplatte i pomalowanie lub wyrze?bienie kilku talibów, marines, czy libijskich rebeliantów. Do tego AAV7 w?oskich Lagunarii, brytyjskie Valentine'y, Himarsy i masa innych zabawek...
Co ciekawe, jak wida? po zdj?ciach na blogu, nawet "gotowe" modele mo?na jeszcze bardziej podrasowa?. Troch? piasku i br?zu na ko?ach czyni cuda...0 komentarzy

Pola Chwa?y 2011
Data: Nd 07 Sie, 2011
Nowa szata graficzna

Pola Chwa?y 2011 coraz bli?ej. Przygotowania do tej imprezy ju? trwaj?, a organizatorzy przygotowali równie? now? szat? graficzn? swojej strony. Wszystkich, którzy jeszcze nie s?yszeli o tym wydarzeniu zapraszamy na stron? polachwaly.pl.0 komentarzy

Marines w Fallud?y. Uzbrojenie i wyposa?enie ?o?nierzy USMC (Irak 2004).
Data: Sob 23 Lip, 2011
Artyku? przedstawia uzbrojenie i wyposa?enie osobiste marines z wczesnego okresu stabilizacji, g?wnie pod k?tem walk z bojwkami sunnickimi w Fallud?y (2004)

Szczegó?owy, wzorcowy obraz ?o?nierza USMC z okresu OIF II (2004) oraz odniesienie si? do paczki Revell US Infantry pod tym k?tem.0 komentarzy

Ambush Alley: Force on Force.
Data: Nd 10 Lip, 2011
Opis prostego systemu b?d?cego rozwini?ciem Ambush Alley

System pomy?lany jako uniwersalna platforma do rozrywek XX i XXI w. w ma?ej skali.0 komentarzy

Starcie nad Ikw?, 22 wrze?nia 1648
Data: Śr 06 Lip, 2011
Scenariusz przeznaczony do systemu „Wojna przez wieki”

Scenariusz osadzony w realiach powstania kozackiego 1648 roku.0 komentarzy

Ostro??ka 1831
Data: Pon 27 Cze, 2011
Recenzja nowo?ci Bellony

Plusy i minusy nowej pozycji z serii Historyczne Bitwy1 komentarzy