.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:28,
14 listopad 2018

II WARSZAWSKI KONWENT GIER STRATEGICZNYCH GRENADIER
Data: Pon 19 Lut, 2007
Kilka informacji o warszawskim Grenadierze

Znamy ju? termin i miejsce tegorocznej imprezy wargamingowej - Grenadiera

Impreza odb?dzie si? 12.05.2007 roku (sobota) w siedzibie Domu Kultury ?rdmie?cie w Warszawie przy ul. Smolnej 9.
Tak jak w ubieg?ym roku impreza ma charakter otwarty - zg?asza? si? mog? wszyscy ch?tni, ktrzy zainteresowani s? zademonstrowaniem historycznych
systemw bitewnych rozgrywanych przy pomocy figur, modeli, gier planszowych.
W czasie konwentu planowane jest przeprowadzenie:
- turniejw historycznych rozgrywanych przy pomocy figur i modeli,
- pokazw systemw historycznych z mo?liwo?ci? wzi?cia udzia?u osb z zewn?trz,
- rozgrywek gier planszowych historycznych,
- prezentacji przebiegu bitew historycznych.
Zapraszamy wszystkich do udzia?u w imprezie.
Wst?p na GRENADIERA, tak jak rok temu, jest bezp?atny, a osoby uczestnicz?ce w turniejach i pokazach w czasie konwentu otrzymaj? darmowy posi?ek i napoje!
Osoby zainteresowane proszone s? o kontakt z organizatorem:
Tomasz Kowalczyk

0 komentarzy

Brytyjski szwadron pancerny 1944
Data: Czw 15 Lut, 2007
recenzja „Bunker boxa” firmy GHQ® Models

Coraz cz??ciej na ?amach WZ pojawiaj? si? recenzje firmy GHQ. Tym razem pod lup? bierzemy Cromwelle i Challangery zestawu pt. Brytyjski szwadron pancerny 1944

0 komentarzy

Prezentacja systemu Cold War Commander
Data: Wt 13 Lut, 2007
Krtka relacja z prezentacji systemu Cold War Commander w sklepie Wargamera w Warszawie

Mechanika Cold War Commander wzorowana jest na systemie Blitzkrieg Commander i ?wietnie nadaje si? do powalczenia Abramsami czy innymi czo?gami wsp?czesnymi. A sama forma prezentacji to dobra okazja do obejrzenia na w?asne „oczy” jak dane przepisy si? prezentuj?.

0 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe w lutym
Data: Czw 08 Lut, 2007
Co nas czeka w tym miesi?cu?

Kolejny artyku? z cyklu nowo?ci wydawniczych prezentuje jak co miesi?c nowe pozycje polskich wydawnictw historycznych.

0 komentarzy

Mini zlot fanw Mein Panzer
Data: Wt 06 Lut, 2007
Impreza odb?dzie si? 24 lutego w Warszawie

W imieniu Klubu Gier Strategicznych „Sadyba” przy O?rodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, ul. Korczy?ska 6 w Warszawie, zapraszamy na mini zlot fanw gry Mein Panzer. Zlot odb?dzie si? 24 lutego 2007 od godz. 9:00. Szczeg?owe informacje i regulamin s? dost?pne na Forum Wargamer / Mein Panzer.

0 komentarzy

Francuska doktryna wojenna 1918-1940
Data: Pi± 02 Lut, 2007
Artyku? omawia w skrcie g?wne elementy francuskiej doktryny wojennej, ktra w znacznej mierze przyczyni?a si? do kl?ski w 1940 roku.

Artyku? omawia kszta?towanie si? francuskiej doktryny wojennej, ktra oparta by?a na do?wiadczeniach wojny pozycyjnej 1914-1918r. W maju 1940r doktryna ta by?a zupa?nie przestarza?a.

0 komentarzy

Styczniowe nowo?ci "Oddzia?u smego"
Data: Czw 25 Sty, 2007
W tym miesi?cu oferujemy nast?puj?ce zestawy w skali 1:600:

Wsp?czesno??:

SA-631 - SA-13 Gopher (Strie?a 10M) - samobie?na wyrzutnia rakiet
przeciwlotniczych na kad?ubie MTLB
SA-632 - BTR-60P - pierwsza wersja transportera z otwartym przedzia?em
desantu

BW-617 - Jagdpanzer Kanone - niszczyciel czo?gw

2 W?:

WPL-611 - PZIn? 302 - ci?gnik do dzia?ka 37mm
WPL-612 - TKS - zmodyfikowana wersja tankietki TK-3
WPL-613 - Polski Fiat 621L - standardowa ci??arwka polskiej armii

WWH-619 - PAK 35/36 - dzia?ko p-panc 37mm
WWH-620 - Krupp Kfz 69 - ci?gnik do PAK 36

WFR-606 - CKM Hotchkiss & mo?dzierz 81mm
WFR-607 - Laffly 20TL - ci??arwka terenowa u?ywana w oddzia?ach Dragonw
WFR-608 - Panhard 178 - samochd pancerny z dzia?kiem 25mm
WFR-609 - AMR 35 - lekki czo?g rozpoznawczy

W skali 15mm proponujemy zestaw armii do DBA - Zakon Krzy?acki - 19
konnych i 26 pieszych figurek.
0 komentarzy

Wargamer na Krakonie 2007
Data: Czw 25 Sty, 2007
Program WARGAMERA na konwencie Krakon 2007 w Krakowie

Krakon 2007 odb?dzie si? w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Nr 7 przy ul. Z?oty Rg 30 w Krakowie. Konwent rozpoczyna si? w czwartek 25 stycznia 2007 roku o godzinie 15:00. Zako?czenie konwentu odb?dzie si? w niedziel? 28 stycznia 2007 o godzinie 14:00.W czasie konwentu KRAKON 2007 firma WARGAMER tradycyjnie ju? zaprasza wszystkich zainteresowanych na pokazy historycznych systemw bitewnych. Tm razem na pokazach oprcz znanych ju? systemw poka?emy a? 3 nowo?ci: Warhammer Ancient Battles, Cold War Commander i General Quarters.
Jak zwykle dla wszystkich uczestnikw pokazw przygotowali?my upominki w postaci modeli i katalogw do gier. Ka?da osoba ktra we?mie udzia? w prezentacjach otrzyma od nas jaki? sympatyczny upominek.

Prezentacja systemu historycznego Blitzkrieg Commander
Prezentacja Blitzkrieg Commander b?dzie po?wi?cona odtworzeniu starcia z okresu Kampanii Wrze?niowej 1939 roku.
Czas trwania – 3-4 godziny.
Ilo?? uczestnikw – do 6 osb jednocze?nie.

Prezentacja systemu bitewnego Cold War Commander
Prezentacja b?dzie przedstawia?a hipotetyczne starcie okresu zimnej wojny: radziecka kolumna zmechanizowana przeciw ameryka?skiej piechocie morskiej.
Ilo?? uczestnikw – do 6 osb jednocze?nie.
Czas trwania – 2-3 godzin.

Prezentacja systemu bitewnego Warmaster Ancients
Prezentacja b?dzie dotyczy?a bitwy pomi?dzy armi? macedo?sk? Aleksandra Wielkiego a Persami oraz starcia pomi?dzy armi? Imperialnego Rzymu i Persami z okresu monarchii Sassanidw.
Ilo?? uczestnikw – do 6 osb jednocze?nie.
Czas trwania – 2-3 godzin.

Prezentacja morskiego systemu bitewnego General Quarters
Starcia s? prowadzone za pomoc? modeli okr?tw w skali 1/2400.
W trakcie prezentacji przedstawiane b?d? starcia pomi?dzy flotami: Japonii i USA.
Ilo?? uczestnikw – do 4 osb jednocze?nie.
Czas trwania – 2-3 godzin.

Prezentacja systemu bitewnego Warhammer Ancient Battels
Prezentacja b?dzie dotyczy?a bitwy z okresu Wojen Punickich pomi?dzy armi? rzymska a wojownikami kartagi?skimi.
Ilo?? uczestnikw – do 4 osb jednocze?nie.
Czas trwania – 2-3 godzin.

Wi?cej informacji o systemach:
www.wargamer.pl

0 komentarzy

General Quarters edycja 3
Data: Czw 18 Sty, 2007
General Quarters edycja 3rd Edition – Subiektywna recenzja

General Quarters to zasady do bitew morskich z okresu II Wojny ?wiatowej. Kilka zda? na temat zalet i wad tego rozbudowanego systemu.

1 komentarzy

Oddzia? smy - ?d?
Data: Nd 14 Sty, 2007
Info o klubie

W dziale kluby zamie?cili?my krtk? informacj? o niesformalizowanym klubie w ?odzi - siedzibie "Oddzia?u smego". Dzia? ten powoli si? poszerza. Zamieszczamy tam informacje o formalnych i nieformalnnych klubach i miejscach spotka?.

0 komentarzy