.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:43,
16 listopad 2018

Nowo?ci wydawnicze - czerwiec
Data: Pi± 08 Cze, 2007
Co nowego przed wakacjami?

Tradycyjnie co miesi?c pojawia si? nowy artyku? opisiuj?cy nowo?ci wydawnicze planowane przez wi?ksze wydawnictwa historyczne w Polsce.

0 komentarzy

Nowo?ci Oddzia?u smego
Data: Wt 05 Cze, 2007
Jak co miesi?c prezentujemy nowo?ci Oddzia?u smego, tym razem nowo?ci z maja

Wsp?czesno??:

BW-618 - M48A2GA2 - niemiecka wersja M48, przezbrojona w dzia?o 105 mm gun
SA-640 - BTR-152 - radziecki transporter ko?owy
SA-6105 - BTR-152 + piechota

2W?:

WFR-614 - Renault FT 17 - rewolucyjna konstrukcja z IW?, "ojciec"
wsp?czesnych czo?gw
WFR-615 - FCM 36 - lekki czo?g z nachylonymi p?ytami pancerza, z
powodu wysokich kosztw zbudowano jedynie 100 sztuk
WFR-616 - Citroen 23 - francuska ci??arwka
WFR-617 - 75mm Mle 1897 - s?ynne dzia?o polowe, w u?yciu podczas obu
wojen swiatowych
WWH-628 - Sdkfz 10 - lekki pojazd p?g?siennicowy, u?ywany jako
ci?gnik lekkich dzia?


0 komentarzy

3 Maja w Warszawie
Data: Sob 26 Maj, 2007
Fotoreporta? z wydarze?

Nieco z op?nieniem zamieszczamy fototrelacj? z obchodw 3-cio majowych w Warszawie. Podczas tej uroczysto?ci mo?na by?o zobaczy? inscenizacje wydarze? historycznych z 3 maja 1807 roku.

0 komentarzy

Pokazy gier strategicznych na festynie 2 czerwca na Sadybie
Data: Pi± 25 Maj, 2007
Wielkie pola bitew, odwa?ni ?o?nierze i s?awa dowdcw czekaj?

Klub Gier Strategicznych "Sadyba" i O?rodek Edukacji Kulturalnej "Sadyba" serdecznie zaprasza wszystkich ch?tnych do zagrania w gry strategiczne. Pola bitew b?d? przygotowane 2 czerwca w parku przy ul. Jaszowieckiej (Sadyba, Warszawa) w godz. 15-20.

B?dzie mo?na dowodzi? Niemcami lub Anglikami w Normadii w czasie drugiej wojny ?wiatowej (Blitzkrieg Commander) albo sprbowa? swoich si? jako staro?ytny genera? w grze Warmaster: Ancients. ?o?nierze czekaj? na Wasze rozkazy.

Wi?cej o grach strategicznych:
http://youtube.com/watch?v=5FbKKZ1ijMc (film)
http://bitewniaki.polter.pl/Fotorelacja-z-Grenadiera-c10172 (zdj?cia)

Warmaster Ancients:
Opis sytemu Warmaster Ancients

Blitzkrieg Commander:
Opis sytemu Blitzkrieg Commander

0 komentarzy

Ksi??kowe nowo?ci na maj
Data: Wt 15 Maj, 2007
W zapowiedziach znalaz?o si? trzyna?cie pozycji

Przedstawiamy wam zapowiedzi nowych pozycji jakie maj? ukaza? si? w maju. W szczeg?y jak zwykle wprowadza nas Jarek.

0 komentarzy

Forum Warszawskiego Klubu Wargamingowego "Yelonky"
Data: Sob 12 Maj, 2007
Nowe forum wargamingowe

W imieniu klubu "Yelonky" zapraszamy do udzia?u w forum wszystkie osoby zainteresowane wargamingiem, modelarstwem oraz szeroko rozumian? histori?
wojskowo?ci.
W zasadzie wspomniany klub korzysta wy??cznie z w?asnych przepisw, opartych na posiadanej wiedzy dotycz?cej poszczeglnych okresw historycznych.
Szczeg?ow? informacj? na temat klubu "Yelonky" oraz jego filozofii znajdziecie tutaj.

W obszarze zainteresowa? cz?onkw klubu le?? nast?puj?ce okresy historyczne:
- wojny w?oskie XV/XVI w. (skala 20mm - 1/72),
- wojny polsko-szwedzkie/rosyjskie/tureckie XVII w. (skala 20mm - 1/72),
- wojna trzydziestoletnia (g?wnie okres "szwedzki", skala 20mm - 1/72),
- wojna o sukcesj? hiszpa?sk? (skala 20mm - 1/72),
- wojna siedmioletnia (skala 20mm - 1/72),
- wojna o sukcesj? hiszpa?sk? (skale: 20mm - 1/72 oraz 10mm - 1/144),
- wielka wojna p?nocna (skala 10mm - 1/144),
- wojny napoleo?skie (g?wnie okres 1808-15, skala 20mm - 1/72),
- wojna secesyjna (skala 20mm - 1/72),
- I wojna ?wiatowa (walki na frontach wschodnim i zachodnim w roku 1914, skala 20mm - 1/72) oraz walki morskie (skala 1/2400),
- II wojna ?wiatowa: kampania wrze?niowa, Francja 1940, Afryka Pn. 1941-42, Tunezja 1942-43, Front Wschodni 1942-45, Front Zachodni 1943-45 (skale: 20mm
- 1/72 oraz 6mm - 1/285) oraz walki morskie (skala 1/2400).
Obecnie cz?onkowie klubu zajmuj? si? g?wnie okresem wojen napoleo?skich oraz II wojn? ?wiatow?.
Chcemy jednak rozszerzy? dzia?alno?? na inne okresy: antyk (np. wojny punickie, macedo?skie i syryjskie), ?redniowiecze (np. XIII-XV w.) oraz
wsp?czesno?? (np. okres ko?ca "zimnej wojny").
Wkrtce klub planuje udost?pnienie za po?rednictwem forum naszych przepisw klubowych do wybranych okresw historycznych.
W imieniu cz?onkw klubu "Yelonky" zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z ich forum.

http://www.yelonky.fora.pl

0 komentarzy

Nowo?ci Oddzia? smego
Data: Czw 03 Maj, 2007
Nieco z po?lizgiem, ale s? - nowo?ci kwietniowe Oddzia?u smego

Wsp?czesno??:
US-632 M1A2 Abrams - najnowsza wersja ameryka?skiego czo?gu podstawowego
SA-637 BTR-50PK - pierwszy radziecki transporter g?sienicowy
SA-638 BRDM-1 - opancerzony samochd rozpoznawczy
SA-639 Su-25 (Frogfoot) - nast?pca tradycji I?a-2 , znany mi?dzy
innymi z walk w Afganistanie
SA-6104 BTR-50PK + piechota

2W?:
WPL-615 Taczanka + biedka - taczanka i dodatkowo biedka jednokonna
do przewozu CKM-u
WFR-612 Morane Saulnier MS-406 - podstawowy my?liwiec francuskiej Armee de l'Air na pocz?tku 2W?
WFR-613 Dewoitine D-520 - najlepszy francuski my?liwiec w 1940 r.
WWH-627 Junkers Ju-87B Stuka - s?ynny niemiecki bombowiec nurkuj?cy


0 komentarzy

VII Widowisko Historyczne "Podr? do Przesz?o?ci"
Data: Czw 19 Kwi, 2007
Impreza historyczna w Kielcach - 4-6 maja 2007

Kieleckie Bractwo Artyleryjskie serdecznie zaprasza wszystkich mi?o?nikw historii do Kielc, gdzie w dniach 4-6 maja na terenie klasztoru o.o. Pallotynw na wzgrzu Karczwka odb?dzie si? VII Widowisko Historyczne "Podr? do Przesz?o?ci". Jest to mi?dzynarodowa impreza o charakterze festynu rodzinnego.

Zaprezentowana zostanie historyczna bro? i barwa, jak rwnie? warto?ci rycerskie w oparciu o XVII-wieczn? tradycje wojskow?. Przewidziane s? wsplne zabawy i konkursy z publiczno?ci? w tym: prezentacje historycznych systemw gier strategicznych dla dzieci i m?odzie?y, pokazy grup odtwrstwa historycznego, wystawa uzbrojenia Kieleckiego Bractwa Artyleryjskiego, przegl?d XVII-wiecznej artylerii polowej, prezentacje druku XVII drukarni polowej, pokazy musztry oraz otwarte warsztaty ta?ca dawnego. Poza histori? b?dzie te? co? dla wargamingowcw.

Wst?p wolny!

Szczeg?owy program imprezy na stronie: wici.info

0 komentarzy

Nowe 15-stki Wargamera
Data: Czw 19 Kwi, 2007
Wargamer wypu?ci? nowe figurki 15 mm do XVI i XVII wieku

W?rd nowo?ci Wargamera mo?na znale?? figurki do Wschodniej Europy XVIIw. w skali 15mm.

Dost?pne s? ju? pierwsze zestawy figur:
Czer? kozacka
Polska piechota typu w?gierskiego
Rajtarzy
Piechota szwedzka

Do ko?ca miesi?ca Wargamer planuje przygotowa? kolejne zestawy:

Polska dragonia (konno i pieszo)
Jazda pancerna
Petyhorcy
Jazda zaporoska

Wi?cej zdj?? i szczeg?owe informacje o modelach znajdziecie na na stronie internetowej Wargamera.

4 komentarzy

Mini zlot fanw General Quarters
Data: Nd 15 Kwi, 2007
Zlot odb?dzie si? 21 kwietnia w Warszawie

Organizatorem zlotu jest Klub Gier Strategicznych „Sadyba” przy O?rodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, ul. Korczy?ska 6 w Warszawie. Impreza odb?dzie si? 21 kwietnia 2007 w Warszawie, od godz. 9:00. Szczeg?owe informacje i regulamin s? dost?pne na Forum Wargamer/Mein Panzer: http://wargamer.pl/forum/viewtopic.php?t=5235.

Organizatorzy zapraszaj? do wsplnej zabawy w bitwy morskie modelami w skali 1:2400 zarwno do?wiadczonych wilkw morskich, jak i szczury l?dowe. Ch?tni, niezale?nie od wieku i znajomo?ci regu?, b?d? mogli strzela? z dzia? okr?towych i sprbowa? zatopi? okr?ty wroga torpedami.
G?wna potyczka b?dzie prb? odtworzenia bitwy pod Tassafaronga, w ktrej zesp? ameryka?skich kr??ownikw i niszczycieli zosta? skutecznie zaatakowany pod os?on? nocy przez s?absze okr?ty japo?skie.

0 komentarzy