.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:34,
16 listopad 2018

Nowo?ci oddzia?u smego
Data: Nd 09 Wrz, 2007
Nowo?ci sierpniowe Oddzia?u smego

1:600 Wsp?czesno??

US-636 UH-60A Black Hawk - obecnie podstawowy ?mig?owiec transportowy armii Stanw Zjednoczonych
US-637 CH-47 Chinook - ci??ki, dwuwirnikowy ?mig?owiec transportowy1:600 2W?

WWH-632 Sdkfz 10/4 - samobie?ne dzia?ko przeciwlotnicze kalibru 20mm
WBR-603 Fairey Battle - podstawowy lekki bombowiec RAF z ko?ca lat 30-ych
WBR-604 Mk VIB - lekki czo?g rozpoznawczy
WBR-605 A9 - pierwszy czo?g kr??owniczy, uzbrojony m.in. w 2 km w
oddzielnych wie?yczkach
WBR-606 A10 - ulepszona wersja A9 bez wspomnianych wie?yczek
WBR-607 A13 - czo?g szybki z zawieszeniem typu Christie

15mm ?redniowiecze

ML-03 - Lekka jazda litewska (15 szt.) - konni ?ucznicy i lekkozbrojni0 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe we wrze?niu
Data: Sob 08 Wrz, 2007
Po krtkiej wakacyjnej przerwie wracamy z cyklicznym artyku?em

W najwi?kszym skrcie mo?na powiedzie?, ?e prawie wszystko co mia?o si? ukaza?, ju? si? ukaza?o (chocia? s? wyj?tki), a na najbli?szy miesi?c zapowiedzi nie s? niestety zbyt liczne.

0 komentarzy

Nowy blog wargamingowy
Data: Śr 29 Sie, 2007
Powsta? nowy blog wargamingowy po polsku

Pod koniec lipca rozpocza? swoj? dzia?alno?? nowy blog po?wi?cony wargamingowi w j?zyku polskim.
Strona jest po?wi?cona g?wnie grom w skali 6mm i malowaniu pasuj?cych do nich modeli. Opisy u?ytych farb i technik s? bogato ilustrowane zdj?ciami. Zach?camy do odwiedzenia i ewentualnych komentarzy.


0 komentarzy

Bitwa pod Medellin raz jeszcze
Data: Wt 21 Sie, 2007
Raport po bitewie w systemie Napoleon

Po wakacyjnej przerwie z wielk? przyjemno?ci? prezentujemy raport z bitwy stoczonej na przepisach „Napoleon” w realiach wojny w Hiszpanii.
Scenariusz oparty zosta? na prawdziwych wydarzeniach z Hiszpanii. Bitwa pod Medellin zosta?a stoczona 28 marca 1809 r. pomi?dzy korpusem marsza?ka Victora a armi? genera?a Cuesta.

0 komentarzy

Lipcowe nowo?ci Oddzia?u smego
Data: Wt 31 Lip, 2007
W lipcu Oddzia? smy nie pr?nowa? i wypu?ci? na rynek kilka nowo?ci

1:600:
US-634 A-10 Thunderbolt II - dwusilnikowy samolot szturmowy
US-635 OH-58D Kiowa Warrior - lekki ?mig?owiec szturmowo-rozpoznawczy
WH-631 Messerschmitt Bf-110C - niemiecki my?liwiec dwusilnikowy
WFR-619 Renault R-40 - wersja R-35 ze zmodyfikowanym podwoziem
WBR-600 Matilda I - czo?g piechoty, u?ywany przez BEF we 1940 roku
WBR-601 Matilda II - czo?g piechoty, s?ynny z walk w Afryce P?nocnej
WBR-602 Hawker Hurricane Mk I - podstawowy brytyjski my?liwiec na
pocz?tku IIW?Grunwald 15mm:
Armia polska do DBA
Nowy zestaw modeli w skali 15mm zawiera kompletn? p?no?redniowieczn? armi? polsk? do systemu DBA.
Zestaw sk?ada si? z:
3 dowdcw
9 polskich rycerzy
9 czeladzi konnej
3 bojarw litewskich
4 ?ucznikw Konnych
8 kusznikw
8 paw??nikw
1 pazia


Armia jest dost?pna do kupienia w sklepie Wargamera.

0 komentarzy

Nowo?ci wydawnicze w lipcu i sierpniu
Data: Sob 14 Lip, 2007
Wakacje to okres przestoju wydawniczego, ale kilka tytu?w warte jest polecenia

Pocz?tek wakacji zazwyczaj okazuje si? by? przestojem dzia?alno?ci wydawnictw. Tak przynajmniej mo?na s?dzi? kiedy wydawnictwa prezentuj? nam zaledwie kilka pozycji przez te dwa miesi?ce. Tymczasem mamy mi?? niespodziank?. Na te wakacje przewidzianych jest ca?kiem sporo nowych ksi??ek. Wi?cej szczeg?w znajdziecie w nowo?ciach wydawniczych w lipcu i sierpniu autorstwa Jaros?awa Kocznura.

0 komentarzy

Gaming Weekend w Brnie
Data: Śr 04 Lip, 2007
Gaming Weekend w Brnie 3ci i 4ty marzec 2007

Game Weekend to wargamingowe spotkanie organizowane przez czeskie kluby zajmuj?ce si? tym hobby. Na ostatniej imprezie, ktra odby?a si? w Brnie na pocz?tku marca tego roku jednym z wielu uczestnikw by? Krzysztof Stawiarski, ktry przygotowa? dla was krtk? relacj? z wargamingowej imprezy w Brnie.

0 komentarzy

Nowo?ci Oddzia?u smego
Data: Nd 01 Lip, 2007
Prezentujemy Wam nowo?ci czerwcowe Oddzia?u smego

Wsp?czesno??:

US-633 M48A3 Patton - jeden z podstawowych typw armii Stanw
Zjednoczonych w okresie Zimnej Wojny, u?yty w wielu lokalnych konfliktach
SA-641 T-34-85M - symbol radzieckiej broni pancernej z okresu IIW?,
wiele z nich zbudowano i u?ywano tak?e po zako?czeniu wojny
SA-642 T-55AM - zmodyfikowana wersja T-55, ulepszone opancerzenie i
system kierowania ogniem
WP-602 Haubica M-30 122mm - zaprojektowana w 1938 roku, jest
podstawowym dzia?em ci?gnionym polskiej armii a? do dzi?!


IIW?:

WWH-629 PzKpfw IIF - p?niejsza wersja tego lekkiego czo?gu
WWH-630 PzKpfw IIIG/H - wersja uzbrojona w krtkolufowe dzia?o 50mm
WFR-618 Renault D-2 - francuski czo?g ?redni, u?ywany w 4DCR genera?a
De Gaulle'a


0 komentarzy

Zaproszenie na Pola Chwa?y
Data: Sob 16 Cze, 2007
Przed nami druga ods?ona wielkiej wargamingowej zabawy

Grenadier za nami, czas na Pola Chwa?y.
Tym razem pod koniec wrze?nia i na wi?ksz? skal? – od pi?tkowego popo?udnia (28.09.) do niedzielnego popo?udnia ( 30.09) ca?y Zamek jest do naszej dyspozycji. Te same elementy imprezy, ktre by?y obecne rok temu: dominuj?cy wargaming, gry planszowe i komputerowe, modelarze, grupy rekonstrukcyjne, wyk?ady historyczne, sklepy modelarskie, du?o dodatkowych atrakcji- wszystkiego b?dzie wi?cej, mamy nadziej?, ?e i w jeszcze bardziej atrakcyjnej formie. Historia jest dla nas pasj? - i ch?tnie to poka?emy. Z rado?ci? te? spotkamy si? ponownie – mam nadziej?, ?e jak w poprzednim roku atmosfera b?dzie wspania?a, specjalnie przewidzieli?my sporo czasu na integracj?. Zapraszamy wszystkich ch?tnych- bez biletw wst?pu, bez op?at za mo?liwo?? grania. B?dzie mo?na aktywnie wzi?? udzia? w pokazach i turniejach, mo?na wcze?niej umwi? si? z przyjaci?mi z ca?ej Polski na d?ugie starcie, mo?na gra? nawet dwa dni i dwie noce z rz?du. Zamek dla graczy b?dzie dost?pny ca?? dob?, ka?dy zatem, kto chce zobaczy?, jak mo?na ?wietnie bawi? si? histori?- niech b?dzie z nami.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy.
polachwaly@wargaming.pl

1 komentarzy

Jak zrobi? wzgrze?
Data: Pon 11 Cze, 2007
Podpowiedzi dla pocz?tkuj?cych...

Kilka podpowiedzi, ktre maj? u?atwi? zrobienie w domu nastawnego wzgrza do wargamingu.

2 komentarzy