.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:51,
16 listopad 2018

Nowo?ci ksi??kowe w grudniu
Data: Sob 08 Gru, 2007
Niestety nowo?ci nie ma prawie wcale...

Witam wszystkich! Tym razem bardzo si? zastanawia?em czy w ogle pisa? zapowiedzi na ten miesi?c. I to wcale nie z tego powodu, ?e listopadowe ukaza?y si? dopiero, co na stronie. Po prostu pisanie tych zapowiedzi psuje mi ca?y ?wi?teczny nastrj.
Mimo, ?e Miko?aj w grudniu roznosi prezenty (nie wspominaj?c o prezentach pod choink?), to niestety w grudniowych zapowiedziach jest w?a?ciwie tylko jedna nowo??!!!

0 komentarzy

Bitwa w rejonie Fuldy - rok 1983
Data: Wt 04 Gru, 2007
Raport do hipotetycznego starcia

Tym razem polecamy bardzo profesjonaln? relacj? z hipotetycznego starcia prowadzonego w realiach wsp?czesnych. Raport Bitwa w rejonie Fuldy autorstwa Rados?awa „Rademona” Kabaci?skiego zawiera:
  • bardzo rzetelnie przygotowan? cz??? tekstow?
  • mapy i zdj?cia historyczne
  • mnstwo zdj?? z pola bitwy, liczne zbli?enia modeli
  • zdj?cia uczestnikw starcia
  • plany stron i komentarze po bitwie
  • zabawne cytaty wprost z ognia walki...

Atrakcyjne forma graficzna sprawia, ?e raport czyta si? z du?? przyjemno?ci?, a praca w?o?ona w przygotowanie starcia i opisu naszym zdaniem zas?uguje na najwy?sze uznanie.
Raport jest dost?pny na http://www.wargamer.pl/downloads/BitwawrejonieFuldy.pdf

2 komentarzy

UMOCNEINIA POLOWE autorstwa gen. Pr?dzy?skiego
Data: Śr 28 Lis, 2007
Recenzja pracy teoretycznej gen. Ignacego Pr?dzy?skiego

Zazwyczaj recenzujemy na ?amach WZ nowo?ci ksi??kowe, ale tym razem czynimy wyj?tek. Wydaje si? to uzasadnione z powodu znaczenia jakie ma ta teoretyczna praca genera?a i in?yniera. Warto o niej wspomnie?, tak?e z tej okazji, ?e na ?amach naszego forum toczy si? dyskusja o umocnieniach polowych okresu napoleo?skiego.

0 komentarzy

Nowo?ci ksi??kowe w listopadzie
Data: Pi± 23 Lis, 2007
Kontynuacja sta?ego cyklu

Niestety, z winy Redakcji, tym razem ze znacznym op?nieniem. Mimo tego, ?e wiadomo?ci nieco si? by? mo?e zdezaktualizowa?y na pewno warto spojrze? jakie nowe tytu?y pojawi?y si? na rynku. Tym bardziej, ?e tym razem jest o czym pisa?!

0 komentarzy

Strona internetowa klubu YelonkY
Data: Pon 19 Lis, 2007
Nowa strona internetowa warszawskiej grupy wargamingowej

Dost?pna jest ju? oficjalna strona internetowa Warszawskiego Klubu Mi?o?nikw Historii i Historycznych Gier Strategicznych. Cz?onkowie klubu zajmuj? si? modelarstwem wojskowym l?dowym (skala 1:72/76 oraz 1:300) oraz morskim (skala 1:2400), szeroko rozumian? histori? wojskowo?ci oraz wargamingiem historycznym. Na stronie mo?emy znale?? artyku?y historyczne, zdj?cia modeli i figurek, fotorelacje z bitew itp. Z czasem strona b?dzie si? na pewno rozrasta?, czego serdecznie ?yczymy :)
gryhistoryczne.pl

0 komentarzy

Recenzja nowo?ci Bellony
Data: Pon 12 Lis, 2007
Recenzja dotyczy ksi??ki Sadowa 1866, seria Historyczne Bitwy

Po pewnym zastoju przedstawiamy recenzj? ksi??kow?. Tym razem pod lup? znalaz?a si? ksi??ka o konflikcie austriacko-pruskim, ktrego kulminacj? by?a bitwa pod Sadow?. Przy okazji warto napomkn??, ?e jest to subiektywna ocena autora recenzji, rola Redakcji sprowadza si? jedynie do oglnej korekty np. literwek. W?tek ten szerzej rozwija sam autor.

0 komentarzy

Nowo?ci wydawnicze w pa?dzierniku
Data: Nd 07 Paź, 2007
Jak co miesi?c kilka tytu?w ksi??kowych

Z przykro?ci? trzeba zaznaczy?, ?e tym razem g?wnie przypomnienie zapowiedzianych ju? wcze?niej ksi??ek, prawdziwych nowo?ci niestety niewiele.

0 komentarzy

PU?K JAZDY LEGIONOWEJ. PU?K LANSJERW NADWI?LA?SKICH
Data: Czw 27 Wrz, 2007
Recenzja ksi??ki Andrzeja Zi?kowskiego

Z kart tej ksi??ki pasja autora tematem wprost emanuje. Warto przeczyta? recenzje tej niezwyk?ej pozycji, tym bardziej, ?e b?dzie okazja porozmawia? z autorem na Polach Chwa?y.

0 komentarzy

Pola Chwa?y tu?, tu?...
Data: Czw 20 Wrz, 2007
Pewnie nie trzeba przypomina?, ?e to ju? w ostatni weekend wrze?nia

Druga edycja imprezy Pola Chwa?y zapowiada si? jeszcze bardziej interesuj?co ni? poprzednia. Wszelkie szczeg?y na oficjalnej stronie. Zapraszamy te? do dyskusji na temat Pl Chwa?y na naszym forum.

0 komentarzy

S?owo o Flames of War
Data: Sob 15 Wrz, 2007
Link do krtkiego opisu systemu

Firma Wargamer promuje od jakiego? czas system Flames of War. System ten wydawa? nowozelandzka forma Battlefront. Umo?liwia on ropzgrywanie star? w realiach II wojny ?wiatowej. By? mo?e za jaki? czas na ?amach WZ, w dziale przepisy, znajdzie si? artyku? omawiaj?cy szerzej ten system, a na razie dost?pny jest opis zamieszczony na stronie Wargamera.

0 komentarzy