.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Galeria:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 09:11,
25 wrzesień 2018

Galeria

Bitwa Longobardw z Normanami. Widok wojsk longobardzkich od strony lewego skrzyd?a Normanw. Wida? wyra?nie, ?e spora cz??? ich wojsk mo?e oskrzydli? lew? flank? Normanw, ktrych skrajne oddzia?y wida? nawet nie w ?rodku, ale wr?cz na prawej po?owie zdj?cia. Jednak?e wojska Longobardw, ktre mog?yby oskrzydla? Normanw to powolna piechota, na dodatek przyj?cie obecnie widocznej formacji zaj??o im do?? du?o czasu i wci?? w?a?ciwie zajmuj? swoje pozycje wyj?ciowe, gdy tymczasem Normanowie na swoim, niewidocznym tu, prawym skrzydle posun?li si? znacz?co ku nieprzyjacielowi i nie obsadzonego przez Longobardw.


Aby obraz zosta wywietlony w oryginalnym rozmiarze prosz klikn jego miniaturk.