.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Galeria:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 09:10,
25 wrzesień 2018

Galeria

Bitwa Longobardw z Normanami. Longobardzka ci??ka kawaleria, ktra chyba nieco za p?no, poczu?a si? zagro?ona ?ucznikami normandzkimi, szar?uje na nich. Jednak?e gracz walcz?cy Longobardami mia? w tej turze mo?liwo?? wykonania tylko jednego ruchu i mg? wykona? ten atak tylko jednym oddzia?em, co niestety powodowa?o, ?e na wst?pie ?ucznicy mieli nad nimi dwukrotn? przewag?. Liczy? zapewne na to, ?e jego cho?by minimalne zwyci?stwo spowoduje zniszczenie ?ucznikw. Niestety, dla niego okaza?o si?, ?e jego uderzenie nie mia?o wystarczaj?cego impetu, a wr?cz przeciwnie. Salwa ?ucznikw na najbli?szym zasi?gu by?a a? tak skuteczna, ?e rwnie? ich ostateczna si?a by?a dwukrotnie wy?sza od si?y, jak? uzyskali Longobardowie i to oni w zwi?zku z tym zostali wyeliminowani z dalszej walki.


Aby obraz zosta wywietlony w oryginalnym rozmiarze prosz klikn jego miniaturk.