.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Kluby:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 03:06,
24 paĽdziernik 2018

Klub Gier Strategicznych „Sadyba” w Warszawie
Data: Śr 22 Lis, 2006

KGS „Sadyba” ma swoj? siedzib? przy ulicy Korczy?skiej 6. Klub powsta? w 2002 roku jako jedna z form zaj?? w O?rodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” w Warszawie. Zaj?cia s? przygotowane pod k?tem osb poznaj?cych dopiero gry strategiczne i zainteresowanymi systemami historycznymi (np. Mein Panzer, General Quarters, Coldwar Commander), chocia? nie tylko. Wi?kszo?? grupy stanowi m?odzie? gimnazjalna i starszych klas szko?y podstawowej, g?wnie z rejonu osiedli Sadyba i Stegny oraz Wilanowa.

Koncentrujemy si? na doborze jednostek i grze. Okazjonalnie organizujemy zaj?cia w ca?o?ci po?wi?cone modelowaniu terenu czy malowaniu modeli, bazuj?c na rozmowie i poradach odno?nie konkretnych figurek i jednostek. Uczestnicy wykonuj? elementy makiety samodzielnie w domu. Najcz??ciej rozgrywamy historyczne i hipotetyczne bitwy z okresu II wojny ?wiatowej, wykorzystuj?c mechanik? systemu Mein Panzer. Od 2006 roku rozgrywamy tak?e pojedynki morskie wg zasad III edycji General Quarters oraz bitwy na wsp?czesnym polu walki (Coldwar Commander). W naszych grach wykorzystujemy modele GHQ, dost?pne w sklepie Wargamer.

Wyremontowana sala w podziemiach budynku, z w?asn? ?azienk?, jest miejscem spotka? dla grupy 5-8 graczy. Spotkania odbywaj? si? w czwartki w godz. 17:30 - 20:00. Zaj?cia kosztuj? 5z? na miesi?c, a z uzyskanych ?rodkw s? kupowane materia?y i gotowe elementy do makiet.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych.

Kontakt osobisty z prowadz?cym jest mo?liwy w czasie zaj??. Korespondencj? elektroniczn? prosz? kierowa? na adres prowadz?cego zaj?cia: rademon@o2.pl

Klub Gier Strategicznych „Sadyba”

O?rodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”

ul. Korczy?ska 6, Warszawa

Prowadz?cy: Rados?aw „Rademon” Kabaci?ski, tel. 0 608 431 221, e-mail: rademon@o2.pl

Komentarze

Dodaj komentarz