.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Kluby:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 02:40,
24 paĽdziernik 2018

Bracia Czesi
Data: Czw 31 Sie, 2006

Nie jest to typowa informacja o klubie dzia?aj?cym w Pradze, a raczej krtka relacja z podr?y, gdy? na prze?omie czerwca i lipca mia?em przyjemno?? odwiedzi? Prag? i tamtejszy klub wargamingowy www.wargaming.eu. Grupa praska korzysta z pomieszcze? jednej z uczelni wy?szych na obrze?ach centrum miasta, gdzie na co dzie? pracuje jeden z jej cz?onkw. Spotkanie by?o do?? kameralne, ??cznie 6 osb. W zwyczajnej sali seminaryjnej zestawiono sto?y, nakryto je zielonym suknem i po chwili by?y gotowe dwa stanowiska do grania. Na jednym – o wielko?ci ok. 1,5m x 4,5m rozstawiono starcie z rejonu Ardenw 1944 w systemie „Flames of War”. Na drugim „stole” – znacznie mniejszym – system autorski do rozgrywania star? we wsp?czesnej Afryce.

Pierwszy system nieco bardziej skomplikowany, du?o modeli i figurek, du?o rzucania ko??mi – niemniej spore starcie na du?ej szeroko?ci frontu by?o prowadzone tylko przez dwie osoby. Gra sz?a sprawnie, wg mojej pobie?nej oceny regu?y s? do?? precyzyjne, nie by? konieczny s?dzia. Zbir przepisw wydany przez komercyjn? firm? oraz szczeg?owe listy armii maj? atrakcyjn? szat? graficzn?, czytelne tabele i du?o zdj?? z odpowiedniego okresu II Wojny ?wiatowej.

Drugi system wygl?da? na klasyczny „Beer and pretzles”. Po obu stronach po kilka modeli i kilkadziesi?t figurek podzielonych na oddzia?y. Same przepisy to kilkana?cie stron maszynopisu. Stosunkowo niewielki stopie? trudno?ci, czas rozgrywki liczony raczej w minutach ni? w godzinach. Sympatyczna zabawa, w sam raz, by sp?dzi? przyjemne popo?udnie z grup? przyjaci?, puszk? piwa i przegryzk?.

Jestem pod du?ym wra?eniem otwarto?ci i go?cinno?ci grupy praskiej. W razie, gdyby kto? by? w pobli?u Pragi, polecam – warto wpa??. Kontakt: nick@wfgamers.org.uk

Polecam te? http://www.wargaming.eu/battlefields/lovosice/index.htm – ja z kilkoma osobami w ka?dym razie si? wybieram.

Bardzo prawdopodobny jest udzia? wargamingowcw z Czech na organizowanym przeze mnie spotkaniu „Pola Chwa?y”, wi?c jest szansa dowiedzie? si? co? wi?cej o ich dzia?alno?ci, a by? mo?e tak?e zacie?ni? wsp?prac?.

Robert Kowalski

Komentarze

Dodaj komentarz