.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuły:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:56,
21 paĽdziernik 2018

Co to jest Mein Panzer
Data: Pi± 28 Sty, 2005
Autor: Konrad Sosi?ski
Mein Panzer jest kompletnym historycznym systemem bitewnym zawieraj?cym zasady do prowadzenia rozgrywek na poziomie plutonu r?nych rodzajw broni od czasw pierwszej wojny ?wiatowej a? do dnia dzisiejszego

Czytaj więcej | 43 komentarzy | 11173 odsłon

Napoleonic Principle of War (Napoleo?ski system Wojny)
Data: Pon 24 Sty, 2005
Autor: Rafa? Kondratowicz
Napoleonic Principle of War jest systemem gier wojennych z okresu wojen napoleo?skich pozwalaj?cym na rozgrywanie bitew pomi?dzy rokiem 1795-1815 przez 2 lub wi?ksz? ilo?? graczy

Czytaj więcej | 28 komentarzy | 9456 odsłon

Rodzaje Wojsk w DBR – obja?nienie, charakterystyka, zalety i wady
Data: Wt 07 Gru, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
System De Bellis Renationius (DBR), ktrego autorami s? Phil Barker i Richard Bodley Scott, jest do?? prostym i szybkim systemem do historycznych gier bitewnych umo?liwiaj?cym rozgrywanie bitew z okresu tzw. renesansu

Czytaj więcej | 6 komentarzy | 6415 odsłon

Amunicja artyleryjska w systemie Wojny Napoleo?skie (i nie tylko)
Data: Czw 11 Lis, 2004
Autor: Hubert K?ak
W wi?kszo?ci przypadkw, tworz?c system dla gry wojennej koncentrujemy si? na skuteczno?ci r?nych rodzajw uzbrojenia, na mobilno?ci i odporno?ci, zarwno fizycznej jak i psychicznej jednostek, na dzia?anie tego uzbrojenia

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 6758 odsłon

Klasyfikacja oddzia?w w systemie Wojny Napoleo?skie
Data: Wt 26 Paź, 2004
Autor: Hubert K?ak
Liczne opisy bitew rozgrywanych z wykorzystaniem systemu Wojny Napoleo?skie stan? si? znacznie bardziej przejrzyste, gdy czytelnik b?dzie posiada? pewn? podstawow? wiedz? o klasyfikacji oddzia?w i jej wp?ywie na przebieg rozgrywki

Czytaj więcej | 3 komentarzy | 5268 odsłon

Rodzaje wojsk w DBA – obja?nienie, charakterystyka, si?a, zalety i wady
Data: Nd 24 Paź, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
System De Bellis Antiquitatis, czyli DBA jest prostym i szybkim systemem do historycznych gier bitewnych umo?liwiaj?cym rozgrywanie bitew i kampanii z do?? du?ego przedzia?u czasowego historii, bo od najwcze?niejszego okresu staro?ytno?ci do ko?ca XV wiek

Czytaj więcej | 3 komentarzy | 5000 odsłon

De Bellis Antiquitatis (DBA)
Data: Nd 03 Paź, 2004
Autor: Rafa? Kondratowicz
DBA jest systemem do gier wojennych pozwalaj?cym na rozgrywanie bitew z okresu mi?dzy 3000 rokiem przed nasz? er? i 1485 rokiem naszej ery przez 2 graczy

Czytaj więcej | 2 komentarzy | 9743 odsłon

Horse foot and guns – co to takiego?
Data: Śr 29 Wrz, 2004
Autor: Jan Snopkiewicz
B?d?cy w fazie testw system Horse Foot and Guns jest bezpo?redni? kontynuacj? gier autorstwa Phil’a Barker’a takich jak DBA, DBM czy DBR. Tym razem wcielamy si? w rol? dowdcw wojsk z lat 1700-1914

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 3642 odsłon

Wojny napoleo?skie (Napoleonic Warfare)
Data: Wt 20 Lip, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
"Wojny Napoleo?skie" to rozbudowana wersja renomowanych, angielskich przepisw "Napoleonic Warfare" Newbury Rules

Czytaj więcej | 10 komentarzy | 19761 odsłon

Clear for Action
Data: Nd 11 Lip, 2004
Autor: Hubert K?ak
Zestaw komputerowo wspomaganych przepisw CLEAR FOR ACTION przeznaczonych dla dzia?a? morskich w okresie 1740-1827 korzystnie si? wyr?nia, stosuj?c kompleksowe rozwi?zanie

Czytaj więcej | 4 komentarzy | 3267 odsłon