.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuły:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 02:44,
24 paĽdziernik 2018

„Spanish Fury, Battle! -or-Pistolado!” – Hiszpanie kontra Holendrzy po raz drugi
Data: Nd 02 Sty, 2005
Autor: Jaros?aw Kocznur
W dniu 22 grudnia 2004 r. rozegra?em drug? bitw? w systemie "Spanish Fury, Battle! -or-Pistolado!"

Czytaj więcej | 9 komentarzy | 3105 odsłon

Bitwa pod Wethau
Data: Śr 29 Gru, 2004
Autor: Hubert K?ak
Poni?sze starcie rozegrano 14 sierpnia, w klubie na ulicy Mokotowskiej w Warszawie. W starciu uczestniczy?o siedmiu graczy, z tego trzech dowodzi?o stron? austriack?, za? czterech francusk?

Czytaj więcej | 3 komentarzy | 3363 odsłon

Raport z bitwy mi?dzy armiami tureck? i w?osk?
Data: Pi± 03 Gru, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
Bitwa rozegrana zosta?a 6.11.2004 r. w systemie De Bellis Antiquitatis (DBA) wersja 2.2

Czytaj więcej | 23 komentarzy | 6592 odsłon

Hiszpanie kontra Holendrzy - sprawozdanie z bitwy w systemie "Pistolado!"
Data: Sob 20 Lis, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
Bitwa rozegrana zosta?a 9.11.2004 r. i by?a testem przepisw "Spanish Fury, Battle! -Or-Pistolado!"

Czytaj więcej | 9 komentarzy | 3158 odsłon

Raport z bitwy mi?dzy armi? wczesnego Egiptu a armi? Nubii
Data: Nd 14 Lis, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
Opis kolejnej bitwy z okresu staro?ytnego rozegranej w systemie DBA

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 3145 odsłon

Bitwa mi?dzy Macedo?czykami a Spartanami
Data: Czw 11 Lis, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
Opis bitwy rozegranej w systemie DBA

Czytaj więcej | 3 komentarzy | 3984 odsłon

Rozwi?zanie taktyczne zadania nr 2
Data: Pon 01 Lis, 2004
Autor: Robert Kowalski
W sobot? 11.09.2004 prbowali?my rozwi?za? bezpo?rednio na polu walki cz??? III (taktyczn?) zadania przedstawionego przez Pana Andrzeja Godzi?skiego (zadanie nr 2)

Czytaj więcej | 3 komentarzy | 2881 odsłon

Pomorze 1813 - kampania szkoleniowa cz II
Data: Nd 05 Wrz, 2004
Autor: Robert Kowalski
cz. II opisu kampanii szkoleniowej wraz z dok?adnym opisem kampanii

Czytaj więcej | 0 komentarzy | 2833 odsłon

AAR bitwy napoleo?skiej
Data: Śr 25 Sie, 2004
Autor: Jarek Wysoczy?ski
Bitwa rozegrana zosta?a 26.06.2004 r. i trwa?a oko?o 6 godzin czasu rzeczywistego, co prze?o?y?o si? na 1 godzin? czasu gry (10 ruchw). Autorem scenariusza oraz s?dzi? by? Hubert K?ak

Czytaj więcej | 3 komentarzy | 2800 odsłon

Pomorze 1813 - kampania szkoleniowa
Data: Pi± 16 Lip, 2004
Autor: Robert Kowalski
Opisane wydarzenia mia?y miejsce pomi?dzy lutym a wrze?niem 2003 roku. Udzia? w kampanii wzi??o 9 graczy oraz jeden s?dzia, wi?kszo?? osb z terenu Ma?opolski, jedna osoba z Warszawy i jedna z Podkowy Le?nej ko?o Warszawy

Czytaj więcej | 1 komentarzy | 3101 odsłon